Historie a historie umění

Středočeský vlastivědný sborník

Středočeský vlastivědný sborník

Středočeský vlastivědný sborník. Muzeum a současnost, řada společenskovědní... číst více
Historie

Historie

Historické sbírky představují široké spektrum předmětů, které názorně... číst více
Bičování Krista, olej na plátně, 1. polovina 17. století, 94 x 69 cm.

Historie umění

Sbírka výtvarného umění obsahuje několik profilových témat. K ... číst více
Faksimile panovnické listiny Václava I. z roku 1233 obsahující první zmínku o Roztokách

Písemnosti a tisky

Sbírka písemností byla od počátku svého vzniku zaměřena na archiválie... číst více
Zdenka Braunerová na cestách s paletou na zádech, kolem roku 1918, 14 x 9 cm

Fotoarchiv

Fotoarchiv sestává ze dvou fondů — sbírkového (cca 7 700 ks) a... číst více