Písemnosti a tisky

Historie a historie umění

Sbírka písemností byla od počátku svého vzniku zaměřena na archiválie dokumentující historii Roztok, nejbližšího okolí Prahy a Středočeského kraje v období 19. a 20. století. V tomto kontextu patří k nejcennějším fond c. k. rakousko-uherského výrobce globů Jana Felkla, který sídlil v Roztokách.

Ve sbírce je obsaženo několik osobních pozůstalostí. K nejvýznamnějším z nich patří pozůstalost malířky a grafičky Zdenky Braunerové (1858–1934), obsahující osobní, rodinnou a úřední korespondenci, deníky a doklady rodiny Braunerovy. Fond Zdenky Braunerové je opatřen přehledným inventářem.

K dalším zajímavostem patří pozůstalosti některých pozoruhodných osobností, jakými byli František Slavomír Štěpánek (1824–1899), učitel ze Statenic; Dr. Čeněk Rýzner (1845–1923), český lékař, archeolog a sběratel; malíř a sběratel Miloš Malina (1904–1991) či v neposlední řadě divizní generál Maurice César Joseph Pellé (1863–1924).

Sbírka písemností dokumentuje také činnost spolků, různých sdružení a zájmových organizací v regionu, např. roztockého Sokola z let 1910–1960. Další součástí sbírky jsou sepsané vzpomínky a výpisky amatérských vlastivědných badatelů, např. pozůstalost po Antonínu Plešnerovi z Roztok (1898–1969) či zápisky přílepského kronikáře Bohumila Kašky. Sbírka obsahuje také různé plakáty a reklamy, převážně z 20. století. Její součástí jsou starší plány Roztok, Žalova či některých obcí z okolí Prahy. Z konkrétních historických událostí jsou ve sbírce dokumenty k Transportu smrti, konci 2. světové války a revoluci.

Celkový objem fondu činí cca 36 bm, z toho regionální časopisy, novinové výstřižky a soudobá dokumentace obsahuje cca 16 bm.

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny. Studium a konzultace po předchozí domluvě.

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Hůlková, Martina Mgr. kurátorka sbírky pohlednic, fotografických fondů a historického knihovního fondu +420 233 029 045
m.hulkova@muzeum-roztoky.cz
Galerie: 
Faksimile panovnické listiny Václava I. z roku 1233 obsahující první zmínku o Roztokách
Ukázka z pozůstalosti malířky Zdenky Braunerové. Dopis Zdence Braunerové od bratra Vladimíra Braunera, psán česky, Praha, datovaný 6. 6. 1913
Ukázka z pozůstalosti Dr. Čeňka Rýznera. Legitimace vydaná Antonii Rýznerové pro volný vstup na Zemskou jubilejní výstavu v roce 1891
Adresář městyse Roztoky (jmenný rozsah A–W), datovaný přibližně do 30. let 20. století