Písemnosti a tisky

Historie a historie umění

Sbírka písemností byla od počátku svého vzniku zaměřena na archiválie dokumentující historii Roztok, nejbližšího okolí Prahy a Středočeského kraje v období 19. a 20. století. Ve sbírce je obsaženo také několik osobních pozůstalostí. K nejvýznamnějším z nich patří pozůstalost malířky a grafičky Zdenky Braunerové, obsahující osobní, rodinnou a úřední korespondenci, deníky a doklady rodiny Braunerovy; pozůstalost po Františku Slavomíru Štěpánkovi (1824–1899), učiteli ze Statenic, zahrnující rukopisy a rukopisné poznámky, a v neposlední řadě pozůstalost divizního generála Maurice Césara Josepha Pellé (1863–1924), obsahující rodinné dokumenty a korespondenci. Fond Zdenky Braunerové je opatřen přehledným inventářem.

Sbírka písemností dokumentuje také činnost spolků, různých sdružení a zájmových organizací v regionu, např. roztockého Sokola z let 1910–1960. Další součástí sbírky jsou sepsané vzpomínky a výpisky amatérských vlastivědných badatelů, např. pozůstalost po Antonínu Plešnerovi z Roztok (1898–1969). Celkový objem fondu činí cca 36 bm, z toho regionální časopisy, novinové výstřižky a soudobá dokumentace cca 16 bm.

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny. Studium a konzultace po předchozí domluvě.

Kontaktní osoby
Jméno Titul Pozice Kontakt
Hůlková, Martina Bc. knihovnice, archivářka +420 233 029 048, +420 233 029 049
archiv@muzeum-roztoky.cz, knihovna@muzeum-roztoky.cz, m.hulkova@muzeum-roztoky.cz
Galerie
Faksimile panovnické listiny Václava I. z roku 1233 obsahující první zmínku o Roztokách
Ukázka z pozůstalosti malířky Zdenky Braunerové. Dopis Zdence Braunerové od bratra Vladimíra Braunera, psán česky, Praha, datovaný 6. 6. 1913
Ukázka z pozůstalosti Dr. Čeňka Rýznera. Legitimace vydaná Antonii Rýznerové pro volný vstup na Zemskou jubilejní výstavu v roce 1891
Adresář městyse Roztoky (jmenný rozsah A–W), datovaný přibližně do 30. let 20. století