Radiační komora

Konzervace a restaurování

Kulturní bohatství našich předků, uložené v muzeích, galeriích, na hradech a zámcích, v knihovnách i rodinných sbírkách, je ohroženo destrukční činností hmyzu, plísní a hub. Boj proti těmto škůdcům památek s využitím klasických metod je nad síly malého počtu restaurátorů a konzervátorů i nad možnosti soukromých sběratelů. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy bylo proto zřízeno konzervační ozařovací pracoviště, využívající biocidních účinků ionizujícího záření, emitovaného radioaktivním izotopem kobaltu. Tato metoda je zvláště výhodná pro konzervaci dřeva — dezinsekci, tedy hubení dřevokazného hmyzu (červotoč, tesařík...). Konzervace dřeva dezinsekcí patří k nejúčinnějším metodám ochrany dřeva. Je vysoce účinná v celém objemu napadeného dřeva, nepoužívá žádné chemické prostředky a proto je šetrná k povrchové úpravě ošetřovaných předmětů, jako jsou polychromie, šelak atd. Kobaltový zářič emituje pouze záření gama, které podobně jak RTG nebo UV záření nemůže ozářené předměty nijak aktivovat ani v nich zanechávat jakákoliv zdraví škodlivá rezidua. O vhodnosti použití gama záření svědčí skutečnost, že je široce používané pro sterilizaci zdravotnického materiálu i některých potravin.

Konzervační ozařovací pracoviště přijímá k ošetření předměty ze všech druhů organických materiálů jako je dřevo, kůže, textil, papír apod. Díky rozměrům ozařovací komory (4,5 × 4,5 × 2,7 m) je možno ošetřit i velké kusy nábytku a soch. Pro hubení hmyzu je používána dezinsekční dávka D=500 Gy. Zákrok trvá 24 až 48 hodin podle velikosti předmětu.

Více informací o konzervaci a restaurování naleznete ZDE.

Příjem zakázek od 1. 5. 2024

 
od
do
od
do
Pondělí
8:30
12:00
12:30
16:00
Úterý
8:30
12:00
12:30
16:00
Středa
8:30
12:00
13:00
16:00
Čtvrtek
8:30
12:00
12:30
16:00
Pátek
 Zavřeno

Vždy prosíme o předchozí domluvu. U větší zakázky lze dohodnout i jiný termín. Veškeré objednávky vyřídíme do jednoho týdne. Muzeum nezajišťuje dopravu ani manipulaci s těžkými břemeny.


Hlavní vjezd do radiační komory /GPS souřadnice/: 50.1584297N, 14.4003933E

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Hrabák, Jan Ing. technik konzervačního ozařovacího pracoviště +420 731 652 825, (+420 233 029 046)
hrabak@muzeum-roztoky.cz
Galerie: 
Konzervační ozařovací pracoviště
Konzervační ozařovací pracoviště
Konzervační ozařovací pracoviště
Hlavní vjezd do radiační komory
Video: