Radiační komora

Konzervace a restaurování

Konzervace dřeva dezinsekcí patří k nejúčinnějším metodám ochrany dřeva. Kulturní bohatství našich předků, uložené v muzeích, galeriích, na hradech a zámcích, v knihovnách i rodinných sbírkách, je ohroženo destrukční činností hmyzu, plísní a hub. Boj proti těmto škůdcům památek s využitím klasických metod je nad síly malého počtu restaurátorů a konzervátorů i nad možnosti soukromých sběratelů. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy bylo proto zřízeno konzervační ozařovací pracoviště, využívající biocidních účinků ionizujícího záření, emitovaného radioaktivním izotopem kobaltu. Tato metoda je zvláště výhodná pro konzervaci dřeva — dezinsekci, tedy hubení dřevokazného hmyzu (červotoč, tesařík...). Je vysoce účinná v celém objemu napadeného dřeva, nepoužívá žádné chemické prostředky a proto je šetrná k povrchové úpravě ošetřovaných předmětů, jako jsou polychromie, šelak atd. Kobaltový zářič emituje pouze záření gama, které podobně jak RTG nebo UV záření nemůže ozářené předměty nijak aktivovat ani v nich zanechávat jakákoliv zdraví škodlivá rezidua. O vhodnosti použití gama záření svědčí skutečnost, že je široce používané pro sterilizaci zdravotnického materiálu i některých potravin.

Konzervační ozařovací pracoviště přijímá k ošetření předměty ze všech druhů organických materiálů jako je dřevo, kůže, textil, papír apod. Díky rozměrům ozařovací komory (4,5 × 4,5 × 2,7 m) je možno ošetřit i velké kusy nábytku a soch. Pro hubení hmyzu je používána dezinsekční dávka D=500 Gy. Zákrok trvá 24 až 48 hodin podle velikosti předmětu.

Konzervace dřeva

Od konce roku 2015 se tým restaurátorů ve Středočeském muzeu rozrostl o restaurátora dřeva. Konzervace je dalším krokem k záchraně předmětů ze dřeva po jejich dezinsekci.

Více informací o konzervaci a restaurování dřeva naleznete ZDE.

Příjem zakázek

 
od
do
od
do
Pondělí
8:00
12:00
12:30
14:00
Úterý
8:00
12:00
12:30
14:00
Středa
8:00
12:00
13:00
14:00
Čtvrtek
8:00
12:00
12:30
14:00
Pátek
8:00
12:00
12:30
14:00

Vždy prosíme o předchozí domluvu. U větší zakázky lze dohodnout i jiný termín.
Veškeré objednávky vyřídíme do jednoho týdne.
Muzeum nezajišťuje dopravu ani manipulaci s těžkými břemeny.

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Leonovičová, Taťána Ing., CSc. technička konzervačního ozařovacího pracoviště +420 233 029 046
leonovicova@muzeum-roztoky.cz
Galerie: 
Konzervační ozařovací pracoviště
Konzervační ozařovací pracoviště
Konzervační ozařovací pracoviště
Video: