Historie

Historie a historie umění

Historické sbírky představují široké spektrum předmětů, které názorně dokumentují spolkový a hospodářský život, řemeslnou i tovární výrobu a především každodenní život obyvatel středočeského regionu. Většina hmotných dokladů pochází z 19. a první poloviny 20. století, historický fond však obsahuje i předměty ze staršího období, např. významné sbírky cechovních atributů, militárií a uměleckého řemesla.

K početným kolekcím (62 tis. položek) patří sbírka pohlednic zahrnující prakticky všechny žánry. Zejména v oblasti místopisu se sbírka stala neocenitelnou pomůckou při studiu proměn obcí v uplynulém století. Velmi obsáhlý je fond vánočních ozdob české a německé provenience. Jeho podstatnou část tvoří vzorníky ozdob z jabloneckých skleněných perlí. K méně rozsáhlým patří fond textilu, který však dává představu o vývoji městské oděvní a bytové kultury od sklonku 19. století až po 60. léta 20. století. Bez zajímavosti nejsou ani fondy numismatiky, drobné devoční grafiky, nábytku, hraček a dalších souborů.

Historické sbírky obsahují velkolepou sběratelskou pozůstalost pražského výtvarníka a sběratele Miloše Maliny (1904–1991), jež čítají více než 17 tisíc předmětů převážně uměleckohistorického charakteru a sbírku pohlednic v objemu 40 tisíc kusů. Přínosné byly zejména soubory cínu, keramiky, skla, nábytku a v neposlední řadě kolekce lidového umění (zařazeny do etnografických sbírek).

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Šášinková, Marcela Mgr. vedoucí odborného oddělení, historička, redaktorka Středočeského vlastivědného sborníku +420 233 029 024, +420 604 231 453
sasinkova@muzeum-roztoky.cz
Váchová, Lucie Mgr., Ph.D. zástupkyně vedoucí oddělení, kurátorka fondu textilu a uměleckého řemesla, metodička +420 233 029 035
vachova@muzeum-roztoky.cz