Historie

Historie a historie umění

Historické sbírky představují široké spektrum předmětů, které názorně dokumentují spolkový a hospodářský život, řemeslnou i tovární výrobu a především každodenní život obyvatel středočeského regionu. Většina hmotných dokladů pochází z 19. a první poloviny 20. století, historický fond však obsahuje i předměty ze staršího období, např. významné sbírky cechovních atributů, militárií a uměleckého řemesla.

K početným kolekcím (62 tis. položek) patří sbírka pohlednic zahrnující prakticky všechny žánry. Zejména v oblasti místopisu se sbírka stala neocenitelnou pomůckou při studiu proměn obcí v uplynulém století. Velmi obsáhlý je fond vánočních ozdob české a německé provenience. Jeho podstatnou část tvoří vzorníky ozdob z jabloneckých skleněných perlí. K méně rozsáhlým patří fond textilu, který však dává představu o vývoji městské oděvní a bytové kultury od sklonku 19. století až po 60. léta 20. století. Bez zajímavosti nejsou ani fondy numismatiky, drobné devoční grafiky, nábytku, hraček a dalších souborů.

Historické sbírky obsahují velkolepou sběratelskou pozůstalost pražského výtvarníka a sběratele Miloše Maliny (1904–1991), jež čítají více než 17 tisíc předmětů převážně uměleckohistorického charakteru a sbírku pohlednic v objemu 40 tisíc kusů. Přínosné byly zejména soubory cínu, keramiky, skla, nábytku a v neposlední řadě kolekce lidového umění (zařazeny do etnografických sbírek).

Kontaktní osoby
Jméno Titul Pozice Kontakt
Šášinková, Marcela Mgr. vedoucí odborného oddělení, historička, redaktorka Středočeského vlastivědného sborníku +420 233 029 024, +420 604 231 453
sasinkova@muzeum-roztoky.cz
Váchová, Lucie Mgr., Ph.D. zástupkyně vedoucí oddělení, kurátorka fondu textilu a uměleckého řemesla, metodička +420 233 029 035
vachova@muzeum-roztoky.cz
Galerie
Koflík s miskou „trembleuse“ na čokoládu, porcelán, značený, 3. čtvrtina 18. století, Φ 7 cm.
Láhev na masopustní punč“, sklo, ruční výroba ,sklárna Otvovice, před rokem 1914
Panna s porcelánovou hlavou, Německo – Ernst Heubach, kolem roku 1920, v. 77 cm.
Vánoční ozdoba ve tvaru rohu hojnosti, drážďanská lepenka, Německo, poslední třetina 19. století, d. 9 cm.
Vánoční ozdoba ve tvaru hvězdy, karton sypaný balotinou, Železnobrodsko, 2. třetina 20. století
Vánoční ozdoba ve tvaru andílka se zvonkem, tragant, Německo, 1. třetina 20. století
Vzorník dutých skleněných perlí na kartonu, sklo, Jablonecko, 2. třetina 20. století
Dámské společenské šaty, mušelín, krajka, výšivka, Evropa, kolem 1905.