O muzeu

 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Příspěvková organizace Středočeského kraje

Zámek 1, 252 63 Roztoky
GPS 50.158066N, 14.397617E
datová schránka xw76538
+420 233 029 011,  IC: +420 233 029 055,  Pokladna: +420 233 029 060
pokladna@muzeum-roztoky.czmuzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 00069850
DIČ: CZ00069850


Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy sídlí v areálech roztockého zámku a Braunerova mlýna, situovaných na levém břehu Vltavy nedaleko Prahy. Počínaje svým vznikem roku 1957 vytváří rozsáhlé sbírkové archeologické, přírodovědné, historické, uměleckohistorické a národopisné fondy, přesahující svým významem region středních Čech. V oblasti péče o movité kulturní dědictví je známé specializovanými a svého druhu ojedinělými konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, jejichž služby využívají ostatní muzea a další instituce i soukromé osoby.  

Areál roztockého zámku skrývá řadu architektonicky zajímavých a historicky cenných prostor, kde jsou celoročně pořádány výstavy, kulturní a vzdělávací programy, společenské akce i svatební obřady. Zámek obklopuje park založený v 19. století (dnes památkově chráněné území), se vzácnými dřevinami, obohacený o starší i soudobá sochařská díla.

V zámeckých zdech je možné navštívit dvě stálé expozice: Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce navozuje atmosféru privátních prostor správce statku z dob Liechtensteinů, Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt pak prostředí letních sídel z přelomu 19. a 20. století.

Areál Braunerova mlýna se nachází jen pár kroků od zámku. Stálá expozice v Ateliéru Zdenky Braunerové, jejíž život a tvorba jsou s Roztoky úzce spjaty, přibližuje tvorbu, osobní život malířky i génius loci místa, ve kterém tato umělkyně tvořila a setkávala se s osobnostmi české a evropské kultury. Ateliér si nechala malířka postavit v těsném sousedství rodinné vily,  tzv. Braunerova mlýna, kde dnes sídlí ředitelství muzea.

Galerie: 
Zámecký park
Nádvoří zámku
Historický sál
Renesanční sál
Svatební síň
Expozice Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt
Expozice Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce - dobová kuchyň
Ateliér Zdenky Braunerové
Ateliér Zdenky Braunerové
Braunerův mlýn
Hmatový model zámku
Konzervační ozařovací pracoviště
Video: 
Ke stažení: