Kontakty

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
         příspěvková organizace

Zámek 1
252 63 Roztoky

GPS 50.1582561N, 14.3992158E
datová schránka xw76538

+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna
pokladna@muzeum-roztoky.cz
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 00069850
DIČ: CZ00069850


Kontakty na oddělení

Útvar ředitelky

Jméno Titul Pozice Kontakt
Suchánková, Zita PhDr. ředitelka +420 233 029 034, +420 606 474 839
reditelka@muzeum-roztoky.cz, suchankova@muzeum-roztoky.cz
Richterová, Lenka Ing. asistentka ředitelky, osoba zodpovědná za GDPR +420 233 029 034
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Ekonomické oddělení

Jméno Titul Pozice Kontakt
Papíková, Milada Ing. vedoucí ekonomického oddělení, ekonomka - hlavní účetní, rozpočtářka +420 233 029 027 , +420 725 562 332
ekonom@muzeum-roztoky.cz
Tajčmanová, Alena účetní, hlavní pokladní +420 233 029 028
tajcmanova@muzeum-roztoky.cz
Koutová, Iva mzdová účetní +420 233 029 029, + 420 723 121 692
koutova@muzeum-roztoky.cz
Procházková, Jaroslava účetní +420 233 029 020
prochazkova@muzeum-roztoky.cz

Odborné oddělení

Jméno Titul Pozice Kontakt
Šášinková, Marcela Mgr. vedoucí odborného oddělení, historička, redaktorka Středočeského vlastivědného sborníku +420 233 029 024, +420 604 231 453
sasinkova@muzeum-roztoky.cz
Váchová, Lucie Mgr., Ph.D. zástupkyně vedoucí oddělení, kurátorka fondu textilu a uměleckého řemesla, metodička +420 233 029 035
vachova@muzeum-roztoky.cz
Benešová, Petra dokumentátorka, knihovnice +420 233 029 048
benesova@muzeum-roztoky.cz
Dlouhá, Veronika Mgr. botanička +420 233 029 047
botanik@muzeum-roztoky.cz, dlouha@muzeum-roztoky.cz
Hovorka, Oldřich RNDr., Ph.D. zoolog,entomolog, redaktor sborníku Muzeum a současnost, řada přírodovědná +420 233 029 047
zoolog@muzeum-roztoky.cz, hovorka@muzeum-roztoky.cz
Hůlka, Aleš fotograf, správce depozitáře +420 233 029 044
hulka@muzeum-roztoky.cz
Hůlková, Martina Mgr. knihovnice, archivářka +420 233 029 048, +420 233 029 049
archiv@muzeum-roztoky.cz, knihovna@muzeum-roztoky.cz, m.hulkova@muzeum-roztoky.cz
Hůlková, Táňa dokumentátorka, správkyně fotoarchivu +420 233 029 044 (po-čt), +420 233 029 045 (pá)
odborneodd@muzeum-roztoky.cz, fotoarchiv@muzeum-roztoky.cz
Karásková, Martina Mgr. dokumentátorka, správkyně depozitáře +420 233 029 044
karaskova@muzeum-roztoky.cz
Kubečková, Ivana PhDr. etnografka +420 233 029 025, +420 732 186 026
kubeckova@muzeum-roztoky.cz
Perlíková, Zdenka Mgr. historička umění +420 233 029 014
perlikova@muzeum-roztoky.cz

Oddělení konzervace sbírek

Jméno Titul Pozice Kontakt
Růžička, Zdeněk vedoucí oddělení, konzervátor dřeva +420 233 029 072, +420 731 652 825
drevo@muzeum-roztoky.cz, ruzicka@muzeum-roztoky.cz
Korbelová, Barbora zástupkyně vedoucího oddělení, konzervátorka textilu +420 233 029 037
textil@muzeum-roztoky.cz, korbelova@muzeum-roztoky.cz
Leonovičová, Taťána Ing., CSc. technička konzervačního ozařovacího pracoviště +420 233 029 046
leonovicova@muzeum-roztoky.cz
Klimentová, Tereza konzervátorka keramiky +420 233 029 016
keramika@muzeum-roztoky.cz, klimentova@muzeum-roztoky.cz
Caranová, Michaela Mgr. et BcA. konzervátorka papíru +420 233 029 036
papir@muzeum-roztoky.cz, caranova@muzeum-roztoky.cz
Kozánková Kypetová, Alexandra Ing. konzervátorka kovů, obsluha RTG a XRF +420 233 029 039, +420 233 029 038
kov@muzeum-roztoky.cz, kypetova@muzeum-roztoky.cz
Nacherová, Iva konzervátorka kovů, obsluha RTG +420 233 029 039, +420 233 029 038
kovy@muzeum-roztoky.cz, nacherova@muzeum-roztoky.cz
Krsková, Kristýna MgA. konzervátorka kovů, obsluha RTG +420 233 029 039, +420 233 029 038
krskova@muzeum-roztoky.cz
Říhová, Petra Ing. konzervátorka kovů, v současné době na mateřské dovolené +420 233 029 004
rentgen@muzeum-roztoky.cz

Archeologické oddělení

Jméno Titul Pozice Kontakt
Klementová, Jana Mgr. zástupce ředitelky, vedoucí oddělení, archeoložka, kurátorka +420 233 029 030, +420 737 046 323
jana.klementova@muzeum-roztoky.cz
Daněček, David Mgr. zástupce vedoucí oddělení, archeolog, kurátor +420 233 029 085, +420 728 931 857
danecek@muzeum-roztoky.cz
Kvěchová, Eliška Mgr. archeoložka, správkyně depozitáře, dokumentátorka +420 233 029 081, +420 724 102 268
kvechova@muzeum-roztoky.cz
Nový, Petr Mgr. archeolog, správce depozitáře +420 233 029 082, +420 723 646 901
archeologie@muzeum-roztoky.cz, novy@muzeum-roztoky.cz
Smíšek, Kamil Mgr. archeolog, numismatik +420 233 029 084, +420 603 780 645
smisek@muzeum-roztoky.cz
Černý, Martin Mgr. archeolog - dokumentátor +420 233 029 084, +420 602 716 335
cerny@muzeum-roztoky.cz
Urbanová Barbora Mgr. archeoložka, v současné době na mateřské dovolené  +420 233 029 083, +420 737 301 592
urbanova@muzeum-roztoky.cz
* detašované pracoviště v Libčicích nad Vltavou

Programové oddělení

Jméno Titul Pozice Kontakt
Eichlerová, Katka vedoucí oddělení, produkční +420 233 029 042, +420 777 835 347
eichlerova@muzeum-roztoky.cz
Urfusová, Markéta Bc. PR a marketing +420 233 029 042, +420 774 836 463
urfusova@muzeum-roztoky.cz
Svobodová, Alžběta BcA. grafický design +420 233 029 042
svobodova@muzeum-roztoky.cz
Kopecká, Tereza MgA. muzejní edukátorka +420 233 029 041
kopecka@muzeum-roztoky.cz
Holasová, Pavlína pracovnice IC, průvodkyně +420 233 029 055
ic@muzeum-roztoky.cz
Kupsová, Daniela Mgr. průvodkyně, pokladní +420 233 029 060
pokladna@muzeum-roztoky.cz
Šmigielská, Drahomíra průvodkyně +420 233 029 060
pokladna@muzeum-roztoky.cz
Tůmová, Pavlína průvodkyně, pokladní +420 233 029 060
pokladna@muzeum-roztoky.cz

Hospodářská správa

Jméno Pozice Kontakt
Vágner, Petr vedoucí oddělení +420 233 029 019, +420 728 044 449
technik@muzeum-roztoky.cz, vagner@muzeum-roztoky.cz
Koudelka, Pavel pracovník HS +420 233 029 013, +420 723 578 505
hospodarska.sprava@muzeum-roztoky.cz, koudelka@muzeum-roztoky.cz
Škráček, Petr Referent majetkové správy +420 233 029 018, +420 733 710 567
skracek@muzeum-roztoky.cz