Digitalizace sbírek

Digitalizace sbírek Středočeského muzea a vybavení digitalizačního pracoviště

Projekt je realizován díky finanční podpoře poskytnuté ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 na základě „Výzvy č. 0241/2022 – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I.“ vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy – iniciativy Digitalizace kulturního a kreativního sektoru.

Cílem projektu je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky s využitím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí.

Projektové aktivity probíhají v termínu od dubna 2023 do 31. 12. 2023 pod registračním číslem 0241000012.
Prostřednictvím projektu dojde k digitální dokumentaci sbírkových předmětů formou fotodokumentace a skenování v nově zřízeném digitalizačním pracovišti a jeho výsledky budou společně s metadaty zveřejněny na webovém portálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, příspěvkové organizace, formou on-line katalogu. Současně dojde k bezpečnému uložení digitalizovaných dat včetně metadat na zřízeném úložišti.

Partnerem projektu je Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace.

V současné době probíhá první fáze realizace projektu, která spočívá ve zřízení nového digitalizačního pracoviště, vybavení IT technologiemi a skenery.