Středočeský vlastivědný sborník

Historie a historie umění

Středočeský vlastivědný sborník. Muzeum a současnost, řada společenskovědní

 

Recenzované periodikum, vychází 1 x ročně

Sborník je zaměřen provenienčně na střední Čechy. Je členěn na původní studie, zprávy z archeologických výzkumů na území Středočeského kraje a zprávy a recenze. Každoročně je připojena výběrová regionální bibliografie.

Vydává se v nákladu 200 ks. ISSN 0862–2043.

 

Na vydání sborníku se finančně podílejí tyto instituce:

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace

Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace

 

Redakční rada: Josef Velfl (předseda), Petr Nový, Zdeněk Kuchyňka, Jan Racek, Pavel Snítilý, Dalibor Státník

Odpovědná redaktorka: Marcela Šášinková

e-mail: sasinkova@muzeum-roztoky.cz

 

Adresa redakce:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

Zámek 1

252 63 Roztoky

www.muzeum-roztoky.cz

 

PřílohaVelikost
Image icon Instrukce pro autory102.74 KB
Galerie
Středočeský vlastivědný sborník