Středočeský vlastivědný sborník

Historie a historie umění

Středočeský vlastivědný sborník. Muzeum a současnost, řada společenskovědní

Recenzované periodikum, vychází 1 x ročně
Sborník je zaměřen provenienčně na střední Čechy. Je členěn na původní studie, zprávy z archeologických výzkumů na území Středočeského kraje a zprávy a recenze. Každoročně je připojena výběrová regionální bibliografie.
Vydává se v nákladu 200 ks. ISSN 0862–2043.
 
Na vydání sborníku se finančně podílejí tyto instituce:
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace
 
Redakční rada: Josef Velfl (předseda), Petr Nový, Zdeněk Kuchyňka, Jan Racek, Pavel Snítilý, Dalibor Státník
Odpovědná redaktorka: Marcela Šášinková
 
Adresa redakce:
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
Zámek 1
252 63 Roztoky
 
Středočeský vlastivědný sborník je možné zakoupit ZDE.
 
PřílohaVelikost
Image icon Instrukce pro autory102.74 KB