Historie umění

Historie a historie umění

Sbírka výtvarného umění obsahuje několik profilových témat. K nejdůležitějším patří odkaz osobností, jejichž život a dílo byly spjaty přímo s Roztokami, zejména malířky a grafičky Zdenky Braunerové a sochařky Hedviky Zaorálkové. Kromě jejich výtvarného díla muzeum uchovává také část jejich písemných pozůstalostí. Fond Zdenky Braunerové obsahuje nejen obrazy, grafické listy, knižní návrhy a ukázky malovaného skla, ale též skicáky, původní měděné desky pro jednotlivé listy, stejně jako část korespondence. Sbírka výtvarného umění obsahuje rovněž soubory prací jejích současníků, Františka Koblihy a Jana Konůpka.

Mezi nejstarší umělecká díla muzea patří barokní obrazy a dřevořezby (získány v polovině 70. let 20. století). Největší soubor výtvarných artefaktů však muzeum získalo v roce 1991 odkazem malíře a sběratele Miloše Maliny (1904–1991), který tvoří jak umělcova vlastní výtvarná pozůstalost, tak četné umělecké sbírky od baroka po modernu (např. Václav Špála, Emil Filla ad.).

Také odkazy dalších regionálních umělců a sběratelů přinesly pozoruhodné akvizice, např. sbírku grafiky a exlibris se zajímavou tematickou skupinou exlibris z doby Velké francouzské revoluce. K zajímavostem patří početný soubor dnes téměř zapomenutých malířů Hugo Tredora–Rašína, Jaroslava Herbsta a Slavoje Štoka, či sochaře Františka Severy. Regionální význam má i konvolut grafických vedut středočeských hradů, zámků a měst, který uchovává jejich podobu v 19. století.

 

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny, studium a konzultace po předchozí domluvě.

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Perlíková, Zdenka Mgr. historička umění +420 233 029 014
perlikova@muzeum-roztoky.cz