Perlíková, Zdenka

Titul: 
Mgr.
Pozice: 
historička umění (v současnosti mateřská dovolená)
Telefon: 
+420 233 029 014

Absolventka FF UK Praha (obor dějiny umění), v muzeu od roku 2000 jako konzervátorka kovů, v letech 2009–2010 pracovní pobyt v Norsku, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. Od roku 2013 též jako historička umění, zaměření na umění přelomu 19. a 20. století.