Fotoarchiv

Historie a historie umění

Fotoarchiv sestává ze dvou fondů — sbírkového (cca 7 700 ks) a dokumentačního (cca 4 500 ks).

Sbírkový fond obsahuje především fotografie z let 1865–1934 vztahující se k životu a dílu malířky a grafičky Zdenky Braunerové, dále fotografie dokumentující hospodářství, kulturní a společenský život v Roztokách a okolí od roku 1880 do současnosti. Podstatnou částí sbírky je pozůstalost po amatérském fotografovi Josefu Jaňourovi, který na fotografiích zachycoval zejména pražskou Divokou Šárku v období let 1950–1960. Významnou součást fondu tvoří sbírka fotografií z pozůstalosti malíře a sběratele Miloše Maliny, která je velmi pestrá jak žánrově, tak také zastoupenými technikami (např. ambrotypie, ferrotypie, vizitky, kabinetky, kolorované fotografie a další). Část fondu byla poškozena nebo zničena při povodni v roce 2002 (hladina vody ve fotoarchivu dosahovala cca 2,80 m, evakuovat celou sbírku nebylo možné). V roce 2005 byl zprovozněn v bezpečnějších prostorách nový depozitář s řízeným klimatem pro uložení fotografických sbírek, do kterého byl zároveň soustředěn i fond pohlednic, který obsahuje více než 62 tisíc položek.

Dokumentační fond obsahuje především fotografie z činnosti muzea a oborů v něm zastoupených, a ze života města Roztoky.

 

Badatelské dny

Po předchozí domluvě

Kontaktní osoby: 
Jméno Pozice Kontakt
Hůlková, Táňa dokumentátorka, správkyně fotoarchivu +420 233 029 045
odborneodd@muzeum-roztoky.cz, fotoarchiv@muzeum-roztoky.cz