Odborné oddělení

Osoby
Jméno Titul Pozice Kontakt
Kubečková, Ivana PhDr. vedoucí odborného oddělení, etnografka +420 233 029 025, +420 732 186 026
kubeckova@muzeum-roztoky.cz
Šášinková, Marcela Mgr. historička, redaktorka Středočeského vlastivědného sborníku, zástupkyně vedoucí oddělení +420 233 029 024, +420 604 231 453
sasinkova@muzeum-roztoky.cz
Hůlková, Martina Mgr. knihovnice, archivářka +420 233 029 048, +420 233 029 049
archiv@muzeum-roztoky.cz, knihovna@muzeum-roztoky.cz, m.hulkova@muzeum-roztoky.cz
Hovorka, Oldřich RNDr., Ph.D. zoolog,entomolog, redaktor sborníku Muzeum a současnost, řada přírodovědná +420 233 029 047
zoolog@muzeum-roztoky.cz, hovorka@muzeum-roztoky.cz
Dlouhá, Veronika Mgr. botanička +420 233 029 047
botanik@muzeum-roztoky.cz, dlouha@muzeum-roztoky.cz
Perlíková, Zdenka Mgr. historička umění, v současné době na mateřské dovolené +420 233 029 014
perlikova@muzeum-roztoky.cz
Hůlková, Táňa dokumentátorka, správkyně fotoarchivu +420 233 029 044 (po-čt), +420 233 029 045 (pá)
odborneodd@muzeum-roztoky.cz, fotoarchiv@muzeum-roztoky.cz
Hůlka, Aleš fotograf, správce depozitáře +420 233 029 044
hulka@muzeum-roztoky.cz
Benešová, Petra dokumentátorka, knihovnice +420 233 029 048
benesova@muzeum-roztoky.cz
Váchová, Lucie Mgr., Ph.D. kurátorka fondu textilu a uměleckého řemesla, metodička +420 233 029 035
vachova@muzeum-roztoky.cz
Bursíková, Barbora Mgr. kurátorka sbírky výtvarného umění + 420 233 029 014
bursikova@muzeum-roztoky.cz
Karásková, Martina Mgr. dokumentátorka, správkyně depozitáře +420 233 029 044
karaskova@muzeum-roztoky.cz