Šášinková, Marcela

Titul: 
Mgr.
Pozice: 
vedoucí odborného oddělení, historička, redaktorka Středočeského vlastivědného sborníku
Telefon: 
+420 233 029 024
+420 604 231 453

Absolventka FF UK Praha (obor pomocné vědy historické a archivnictví), v muzeu od roku 2000, odpovědná redaktorka Středočeského vlastivědného sborníku. Zabývá se regionální historií – dějinami letoviska Roztoky u Prahy v kontextu přípražské lokality, osobností Zdenky Braunerové ad. Výstavy: První dámy republiky (2011/12), Historické vánoční ozdoby (2007, 2010), Zdenka Braunerová (2008), Dítě, dětství, mateřství (2007/8) ad. Spoluautorka expozice v ateliéru Zdenky Braunerové (2005) a expozic Vrchnostenská správa panství a Život v letovisku (2014). V rámci oboru publikuje v odborných periodikách i populárně naučných časopisech.

Pokyny pro autory příspěvků do Středočeského vlastivědného sborníku