Kubečková, Ivana

Titul: 
PhDr.
Pozice: 
etnografka
Telefon: 
+420 233 029 025
+420 732 186 026

Absolventka FF UK Praha (obor etnografie), v muzeu od roku 1985. Zaměření na dějiny každodennosti, nábytek, lidové umění v širším kontextu, betlémářství ad. Autorka či spoluautorka řady výstav (výběr): Národopisná výstava českoslovanská a střední Čechy (1994), Miloš Malina a jeho svět (1994), Lidové podmalby na skle (1995), Lidový nábytek v českých zemích (1999), Proměny středočeského venkova I.–III. (Roztoky a okolí, 2005; Kladensko a Slánsko, 2007; Kralupsko a Mělnicko, 2008), Tvary a vůně perníku (dotyková výstava perníkářských forem s interaktivním programem, 2006), Dítě, dětství, mateřství (2007), Lidové hračky v českých zemích (2008), Co slušelo prababičkám (lidové kroje středních Čech, 2010), Dárek z pouti – poutní a pouťové umění (2011), monotematické výstavy různých regionálních typů betlémů (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017) ad. Spoluautorka expozice v ateliéru Zdenky Braunerové (2005) a expozic Vrchnostenská správa panství a Život v letovisku (2014). V rámci oboru publikuje v odborných periodikách i populárně naučných časopisech.