Váchová, Lucie

Titul: 
Mgr., Ph.D.
Pozice: 
zástupkyně vedoucí oddělení, kurátorka fondu textilu a uměleckého řemesla, metodička
Telefon: 
+420 233 029 035

Lucie Váchová absolvovala dějiny umění v magisterském i doktorandském programu na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. Specializuje se na výtvarné umění 20. století a na současné umění. Pracovala jako kritička ve čtrnáctideníku pro současné výtvarné umění Ateliér a jako nezávislá kurátorka se podílela na různých výstavách.