Muzejní lektorské programy

U Vás doma :)
13.3.2020 - 1.5.2020 10:00 - 17:45

Milí (malí) příznivci Středočeského muzea, 

v uplynulých měsících jsme pro školy připravovali k probíhajícím výstavám lektorské programy.  Nyní je nabízíme i Vám a především Vašim dětem. Na jednom místě jsme soustředili vybrané aktivity, které si můžete stáhnout a společně tvořit. Stříhejte, vybarvujte, slepujte, hledejte.... Doufáme, že Vás budou bavit a budeme rádi, když nám pošlete fotografii svého výtvoru nebo nás označíte na sociálních sítíchsmiley

Krása ukrytá v bronzu. Poklady ze Středních Čech očima archeologa a konzervátora
Výstava o významných archeologických nálezech posledních let musela být předčasně zavřena.  Nyní se můžete stát i Vy archeologem nebo konzervátorem a proniknout do tajemství bronzových pokladů. Vytvořte si dýku nebo si vybarvěte komiks a zjistěte, jak se zachovat, když naleznete poklad. 

Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky
Krásná výstava, která probíhala v muzeu od podzimu 2019. Předškolní děti velmi dobře udržely pozornost při „hledačce“ jednotlivostí ve výstavě. Vám může pracovní list posloužit jako hezká omalovánka. Dále si můžete vyrobit vlastní myšku nebo hledat rozdíly u panenky v pokojíčku. 

Zachuchleno. Příběh animace / animace příběhu
Výstava o animaci, která probíhla v minulém roce ve Středočeském muzeu po dobu 9 měsíců. Výstava se těšila velké návštěvnosti a to díky herně pro nejmenší. V animační laboratoři si třídy i běžní návštěvníci mohli vyzkoušet principy animace na optických vynálezech a také animovat na černé tabuli křídovou animací, nebo stopmotion technikou. Jeden takový optický vynález „Thaumatrop“ je zde ke stažení.

Kněžna Sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů
Výstava o čtyřech křestanských patronech, Vojtěchovi, Prokopovi, Ludmile a Václavovi. Malá ochutnávka křestanské historie v podobě zábavného propojování atributů svatých.

Prima sezona. Vily v okolí Prahy. Interiérový a oděvní design první republiky
Výstava o prvorepublikových vilách a životě lidí v nich. Krásná doba, sport, elegence, moda.
Ve výtvarné dílně studenti tvořili model svojí funkcionalistické vily. Kdo postrádal trojrozměrnou představivost, navrhl si svůj vlastní oděv.

Kašpárkův svět. Rodinná loutková divadla
Byla velmi oblíbená výstava pro menší děti a jejich rodiče. Během dílny si děti mohly za pomoci lektorky vyrobit svojí vlastní papírovou loutku a tou pak ve výstavě, či doma, sehrát svoje představení.

Galerie: 
Muzejní lektorské programy
Muzejní lektorské programy
Muzejní lektorské programy