Krása ukrytá v bronzu. Poklady ze středních Čech očima archeologa a konzervátora.

Malá výstavní síň
19.10.2019 - 1.5.2020 10:00 - 17:45

Vstupné: plné 50,- Kč; snížené 30,- Kč; rodinné 130,- Kč

Cílem této výstavy  je veřejnosti srozumitelnou formou sdělit, co se děje s nálezem, než se stane součástí muzejní výstavy, dlouhodobé expozice nebo než je uložen do depozitáře. Tento proces bude popsán v chronologicky navazujících krocích. Návštěvník se podrobně seznámí s jednotlivými úkony vedoucí k záchraně nálezu, od samotného vyzvednutí archeology po procesy restaurování a to na příkladu vzácných depotů z doby bronzové z oblasti Turska, Velkých Číčovic a Středokluk. Zároveň návštěvník bude moci získat i základní informace ohledně historických faktů, časovém zařazení a typologických zvláštnostech vybraných depotů nebo jejich částí. Propojením těchto dvou oborů, archeologie a restaurování, vznikají dva různé a velmi zajímavé pohledy na sbírkové předměty. 

Vernisáž se uskuteční v rámci Mezinárodního dne archeologie v sobotu 19. října 2019.  

 

Video: 
Galerie: 
Bronzove poklady
Bronzove poklady
Bronzove poklady
Bronzove poklady
Bronzove poklady
Výstava Krása ukrytá v bronzu ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy