Cestovní deník Zdenky Braunerové 1883

Typ publikace: 
Monografie
Autor: 
Martin Šámal (ed.)

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2003. 119 str. vč. obr. příloh.

Do dnešní doby se dochovalo pět deníků Zdenky Braunerové, které zachycují rané a dosud málo prozkoumané období jejího života (uloženy ve Státním archivu Praha-západ). Tato edice je věnována poslednímu, pátému deníku, ve kterém umělkyně popisuje svou cestu po Itálii v r. 1883. Publikace je doplněna výběrem kreseb (uložených ve sbírkách SM v Roztokách a NG v Praze) z míst, jimiž procházela.

Cena: 
176 Kč