REPROGRAFICKÉ PRÁCE

 

Ceník

  Typ akce Cena Kč / 1 hodina vč. DPH
Černobílé kopírování A4 jednostranně 2,-
A4 oboustranně 3,-
A3 jednostranně 3,-
A3 oboustranně 6,-
Barevné kopírování  A4 jednostranně 5,-
A4 oboustranně 8,-
Digitální fotografie a zápis  Digitální fotografie 300,- - 1 500,-
Zápis dat na CD/DVD či vlastní USB disk       nezpoplatňuje se
Předání dat přes internet Od 1000
Bibliograficeké, rešerní a další služby   Písemné bibliografické a rešerní skužby 220,-
Souhlas s jednorázovým užitím
reprodukce sbírkových předmětů
a dokumentů archivní povahy
Použití reprodukcí pro vědecké a studijní účely - vědecké
a odborné  časopisy, sborníky, studie, monografie apod.
nezpoplatňuje se
Použití reprodukcí pro komerční účely - obrazové publikace, 
pohlednice, kalendáře apod.
Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce dokumentů archivní     
povahy pořízené pomocí vlastního zařízené žadatele.
300,- - 1 500,-
Propagace muzea nezpoplatňuje se

                                                                        

Poplatky jsou účtovány na základě daňového dokladu (faktury) nebo písemné smlouvy a žadatel je hradí bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, příspěvkové organizace (dále jen SM) nebo v hotovosti na základě příjmového dokladu, pouze však po předchozí domluvě.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Výjimky z ceníku u stanovení poplatků uděluje pouze statutární orgán SM na základě písemné žádosti. 

Při poskytnutí digitálních fotografií sbírkových předmětů SM je vždy sepsána Smlouva o reprodukci sbírkového předmětu. Smlouva je sepsána mezi SM a žadatelem a je v ní uvedeno, za jakým účelem se digitální fotografie poskytují, doba použití a podmínky, za nichž lze tyto fotografie použít. Bez řádně sepsané Smlouvy o reprodukci sbírkových předmětů, podepsané statutárním orgánem SM a žadatelem nelze digitální fotografie poskytnout. 

Není-li dohodnuto jinak, poskytují se digitální fotografie v rozlišení 150 dpi pro studijní (tj. seminární, bakalářské, magisterské a rigorózní práce), 300 dpi pro badatelské a 600 dpi pro komerční účely ve výstupním formátu JPG.    

Tento ceník služeb a reprografických prací vstoupil v platnost dnem 1. 11. 2016.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Kontakt

Martina Hůlková
+420 233 029 048
archiv@muzeum-roztoky.cz