Středočeský vlastivědný sborník 38

Typ publikace: 
Sborníky
Autor: 
Odpovědná redaktorka: Marcela Šášinková

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2020. 

Obsah

Studie

Květiny pro Sidonii Nádhernou
Ludmila Fiedlerová
Z historie hutnictví stříbra a olova na Příbramsku
Josef Velfl – Milan Karda
Podbrdští havíři ve vzpomínkách pamětníků
Lenka Blažková
Nález slovanských záušnic u bouraného starého kladenského kostela v roce 1897
Karel Drvola

Archeologické výzkumy na území Středočeského regionu v roce 2019

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
Martin Černý – David Daněček – Eliška Kvěchová – Petr Nový – Kamil Smíšek
MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH, příspěvková organizace
Pavel Snítilý
REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK, příspěvková organizace
Lucie Hylmarová – Alena Veselá
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA, příspěvková organizace
Adam Kout – Filip Krásný
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM, příspěvková organizace
Rastislav Korený
MUZEUM T. G. M. RAKOVNÍK, příspěvková organizace
Jana Bezáková – Kateřina Blažková – Dana Stolzová
MUZEUM PODBLANICKA, příspěvková organizace
Tereza Davidová – Jana Vepřeková
PUEBLO, o. p. s.
Pavel Hušták
SYRAKUS, z. s.
Michal Pokorný - Petr Meduna - Rafael Janicki
LABRYS, o. p. s.
Předstihový archeologický výzkum při obnově kostela Sv. Jakuba v Kutné Hoře
Milan Kuchařík
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v. v. i.
Výzkum baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi v roce 2019
Daniel Dvořáček – Miroslav Kraus
Roztoky u Prahy, okr. Praha-západ
Michaela Mácalová

Zprávy

Z historie kuchyněk a pokojíčků pro panenky
Ivana Kubečková
Uranový důl Bytíz – nová pobočka Hornického muzea Příbram a historie těžby uranu v Čechách
Josef Velfl – Milan Karda
Výjimečný výkup historických předmětů
Marcela Šášinková
 

Výběrová regionální bibliografie za rok 2019

Cena: 
160 Kč