Odborná činnost

Archeologie a služby pro stavebníky

Archeologické sbírky muzea v současnosti zahrnují dva sbírkové fondy. První z nich, archeologická podsbírka, která je součástí Sbírky Středočeského muzea v Roztokách u... číst více
Archeologická památková péče ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy je oprávněnou organizací k zajišťování archeologické památkové péče, a to... číst více

Historie a historie umění

Fotoarchiv sestává ze dvou fondů — sbírkového (cca 7 700 ks) a dokumentačního (cca 4 500 ks). Sbírkový fond obsahuje především fotografie z let 1865–1934 vztahující se k životu a... číst více
Historické sbírky představují široké spektrum předmětů, které názorně dokumentují spolkový a hospodářský život, řemeslnou i tovární výrobu a především každodenní život obyvatel středočeského regionu... číst více
Sbírka výtvarného umění obsahuje několik profilových témat. K nejdůležitějším patří odkaz osobností, jejichž život a dílo byly spjaty přímo s Roztokami, zejména malířky a grafičky Zdenky... číst více
Sbírka písemností byla od počátku svého vzniku zaměřena na archiválie dokumentující historii Roztok, nejbližšího okolí Prahy a Středočeského kraje v období 19. a 20. století. V tomto... číst více
Středočeský vlastivědný sborník. Muzeum a současnost, řada společenskovědní Recenzované periodikum, vychází 1 x ročně Sborník je zaměřen provenienčně na střední Čechy. Je členěn na původní studie,... číst více

Etnografie

Jádro etnografických sbírek tvoří předměty dokumentující kulturu všedního dne od konce 18. století do období po 2. světové válce s akcentem na středočeský region, především vybavení domácnosti a... číst více

Sbírková a odborná knihovna

V souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru je knihovna do odvolání uzavřena. Knihovna Středočeského muzea v Roztokách u Prahy je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným fondem... číst více

Botanika

Botanické sbírky v současnosti obsahují přes 135 tisíc herbářových položek, z toho více než 132 tisíc cévnatých rostlin (Magnoliophyta). Při porovnání velkých regionálních botanických... číst více

Zoologie

Do tohoto fondu je zařazeno přes 57 tisíc předmětů získaných vlastním sběrem, nákupem nebo darem. Největší část fondu – téměř 52 tisíc kusů – představuje entomologická sbírka, která je zaměřena... číst více

Konzervace a restaurování

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy je organizací územního samosprávného celku, určenou podle § 10 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., k poskytování odborné pomoci a služeb vlastníkům sbírek. ... číst více
Konzervace dřeva dezinsekcí patří k nejúčinnějším metodám ochrany dřeva. Kulturní bohatství našich předků, uložené v muzeích, galeriích, na hradech a zámcích, v... číst více
Od konce roku 2015 se tým restaurátorů ve Středočeském muzeu rozrostl o restaurátora dřeva. Konzervace dřeva je dalším krokem k záchraně sbírkových předmětů ze dřeva po dezinsekci v Konzervačním... číst více
Velký rozmach stavební činnosti znamená množství odkrytých ploch, které byly osídleny již v pravěku. Archeologické výzkumy na těchto lokalitách přinášejí velký objem materiálu převážně keramického.... číst více
Hlavní náplní činnosti pracoviště je restaurování a konzervace historických předmětů, jejichž dominantním materiálem je papír nebo useň. Nejčastěji se zde restaurují knihy, dokumenty, plakáty, mapy,... číst více
Ve Středočeském muzeu zajišťujeme péči o textilní sbírky v rozsahu základní konzervace zahrnující manipulaci a instalaci textilních sbírek při přípravách muzejních výstav, kontroly... číst více
Předmětem činnosti laboratoře je konzervování a restaurování zejména kovových předmětů z muzejních sbírek. V jejich rámci je prováděn kompletní průzkum a dokumentace předmětů, zajišťování... číst více
Provoz obnoven! Snahou původního společného projektu Švýcarského národního muzea v Curychu a Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, zaměřeného na spolupráci konzervátorů, vědců a archeologů, bylo... číst více
Rentgen s využitím plochého detektoru Technika prozařování předmětů rentgenovým zářením a jejich následné zobrazení se nazývá radiografie. Výsledný snímek je nově zobrazován přímou... číst více