Botanické sbírky

Botanika

Botanické sbírky v současnosti obsahují přes 135 tisíc herbářových položek, z toho více než 132 tisíc cévnatých rostlin (Magnoliophyta). Při porovnání velkých regionálních botanických sbírek v muzeích České republiky se jedná o třetí nejrozsáhlejší sbírku. Většina herbářových položek pochází z Čech.

Botanické sbírky jsou budovány jako systematické, doplňování fondu probíhá převážně vlastní terénní činností. V posledních téměř 30 letech byly nejvíce sbírány vodní druhy rostlin, ve Středočeském muzeu tak byla vytvořena nejpočetnější sbírka vodních cévnatých rostlin v České republice, především díky úsilí RNDr. Jaroslava Rydla (kurátor sbírky v letech 1985–2012).

Herbář slouží zejména jako studijní materiál pro taxonomické a fytogeografické práce celostátního rozsahu. Je zapsán ve světovém Indexu herbariorum pod mezinárodní zkratkou ROZ.

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny. Studium a konzultace po předchozí domluvě.

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Štefánek, Michal Mgr. botanik +420 233 029 047
stefanek@muzeum-roztoky.cz
Galerie: 
Boryt barvířský (Isatis tinctoria), Dolní Beřkovice, 26.5.1979, leg. J. Hadinec et al.
Ostrožka východní (Consolida orientalis), České středohoří, 13.6.2009, leg. Jar. Rydlo.
Ostřice bažinná (Carex limosa), Šumava, 27. 6. 1991, leg. J. Michálek, Č. Ondráček, Jar. Rydlo.
Rdest alpský (Potamogeton alpinus), Kokořínský důl, 9. 8. 1985, leg. Jar. Rydlo.
Rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), Křivoklátsko, 14. 6. 2010, leg. Jan a Jar. Rydlo.
Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), Velký Osek, 19. 8. 1998, leg. Jar. Rydlo.
Sborník Muzeum a současnost, řada přírodovědná