Už za měsíc otevíráme

Den vydání: 
Pondělí, 19. Květen 2014
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Už za měsíc otevíráme107 KB

Přesně za měsíc, tedy 19. června 2014 se po 12 letech otevře veřejnosti zámek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

A představí zcela nové dlouhodobé expozice!

Plných 12 let čekal na své znovuotevření zámek v Roztokách u Prahy. Objekt, který v roce 2002 zdevastovala povodeň, byl rekonstruován od srpna 2011 do léta 2013. V současné době tým odborníků muzea dokončuje instalace nových expozic, které se návštěvníkům otevřou poprvé 19. června 2014!

19. června 2014 bude v části zrekonstruované budovy zámku otevřena dlouhodobá expozice Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt, která představí významný roztocký fenomén.

Veřejnost se seznámí s počátky pronikání střední vrstvy, převážně z řad pražských obchodníků a továrníků, z velkoměsta na venkov. Roztocké Tiché údolí je totiž z časového hlediska nejstarší lokalitou tohoto typu. Vily určené k letnímu pobytu zde byly realizovány již po roce 1851.

Středočeské muzeum je první institucí na českém území, která se daným tématem expozičně zabývá. Prostřednictvím instalovaných vilových interiérů upozorňuje na specifika těchto staveb, jejich vnitřní členění, na přilehlé zahrady, a stranou nezůstane ani společenský život uživatelů. Zájemci o toto téma navštíví typické prostory, které nemohly v žádné rodinné letní vile chybět. Vstupní hala, dámský budoár, jídelna, salon či pánský pokoj jsou vybavené dobovým mobiliářem, interiérovými doplňky a nádobím z muzejních sbírek, jež zčásti pocházejí z původního prostředí roztockých vil v době jejich rozkvětu, a které se podařilo muzeu shromáždit. Pro dokreslení životního stylu tehdejších „lufťáků“  je prezentována také dobová móda.

Druhá expozice přenese příchozí do časů, kdy do Prahy bylo daleko, a obyvatelé Roztok byli odkázáni na prostor několika vsí, které patřily ke zdejšímu panství významného rodu Liechtensteinů.

A právě mikrokosmu roztockého dominia na přelomu 18. a 19. století je věnována interiérová instalace s názvem Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce. Expozice není primárně věnována majitelům panství, jak bývá v zámeckých interiérech zvykem, ale přibližuje prostory, v nichž se pohybovali a pracovali úředníci.

Liechtensteinové, jimž toto panství patřilo téměř dvě stě let, Roztoky nevyužívali jako své sídlo. Spíše jim přisoudili osud hospodářské jednotky, jež přinášela zisk a produkty.

Na její chod i správu celého panství tehdy dohlíželi tři vrchnostenští úředníci v čele se správcem statku.

Zájemci o tuto část expozice budou mít možnost zhlédnout dobově vybavené privátní pokoje úředníka, včetně kuchyně a spižírny se zásobami, ale zejména kancelář velkostatku, kam se soustředil hospodářský a správní chod dominia.

Galerie: 
Úprava vilových interiérů vrcholí.
Po 12 letech se zámek znovu otevře.