Predátoři v roztockém muzeu

Den vydání: 
Pondělí, 12. Leden 2015
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Predátoři58 KB

Sezónu se 7 velkými výstavami zahájí výstava dravců 

Středočeské muzeum v Roztokách patří mezi nejmladší regionální muzea, do zámeckých prostor veřejnost poprvé nahlédla v roce 1961, rok 2015 je tedy 54. sezónou. Ta nedávno skončená i díky znovuotevření zámku (po 12 let trvající pauze způsobené povodní) přilákala do Roztok téměř 22.000 návštěvníků.  Veřejnost do muzea přivedlo vedle dvou nových zámeckých expozic i 6 velkých výstav a více než 20 krátkodobých akcí. Rok 2015 nabídne návštěvníkům zrekonstruovaný (a věříme, že 13. 6. slavnostně otevřený) Ateliér Zdenky Braunerové, 7 dlouho-dobých výstav i řadu krátkodobých  výstav a muzejních programů!

První významnou akcí roku 2015 je výstava PREDÁTOŘI / Obratlovci proti obratlovcům (23. leden – 30. červen 2015), ve Velké výstavní síni, středa až neděle 10 – 18 hodin. Autoři se při její realizaci nechali inspirovat písničkou Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, ve které se zpívá, že se pod kamenem potkali dva potkani, které za chvíli zbaštily dvě kočky, jež pak skončily ve chřtánu černého psa, ovšem toho k obědu, s knedlíkem a zelím, pozřeli čtyři páni…  

S ohledem na téměř nekonečnou šíři živočišných skupin je výstava věnována pouze jediné skupině predátorů – obratlovcům, tedy rybám, obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům, kteří loví jiné obratlovce, a z nich především těm, kteří žijí a rozmnožují se ve středních Čechách.  Výstava samozřejmě neopomene zmínit ani nejznámější predátory - zvířata africké savany, oceánů, ledových pustin či indické džungle. A predátora „nejpredátorovitějšího“ - člověka! Nebude chybět hravý (predátorský) koutek pro děti.

Návštěvníci se v Roztokách seznámí s celou řadou překvapivých informací ze života dravců a dozví se rovněž, proč bychom měli predátory chránit. Predátoři, kteří stojí na konci potravních řetězců, mají důležitou roli při udržování rovnováhy v přírodě. Ovlivňují početní stavy býložravců, brání jejich přemnožení a pozitivně ovlivňují zdraví jejich populací tím, že při lovu preferují nemocné, zraněné či slabé jedince, a ty zdravé udržují pohybem v dobré kondici…

Ať už se návštěvník staví na stranu pozřených koček, je mu jich líto a odsuzuje jednání psa (či je tomu třeba právě naopak), na výstavě PREDÁTOŘI  si uvědomí, že pro všechny živočichy, a pro  dravce zvláště,  je největším nebezpečím člověk. Svým hospodařením způsobuje na celém světě rozsáhlé změny přírody a krajiny a ovlivňuje tak její druhovou pestrost, tolik důležitou pro ekologickou stabilitu. Ohrožuje tím primární producenty (zelené rostliny a řasy), což se následně projeví na početnosti a druhové skladbě konzumentů – býložravců. Predátory tyto globální změny krajiny ohrožují obzvlášť výrazně…

Predátoři za kačku: Návštěvníci s predátorem v příjmení mají každou středu vstup za 1,- Kč!

Galerie: 
Predátoři