Rekonstrukce Braunerova mlýna zdárně pokračuje

Den vydání: 
Středa, 22. Duben 2015

Středočeské muzeum i radní pro kulturu jsou spokojeni s dosavadním průběhem 

Braunerův mlýn, který je nedílnou součástí Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, postihla v roce 2013 povodeň. Poškozeny byly všechny 3 objekty v areálu, a to včetně Ateliéru Zdenky Braunerové. Muzeum muselo některé vysoce odborné provozy (např. konzervátorské) zavřít a jiné omezit, pracoviště byla přestěhována do náhradních stísněných prostor.  Jak pokračuje rekonstrukce Areálu Braunerova mlýna, zahájená na sklonku loňského roku, si na vlastní oči prohlédl Zdeněk Štefek, radní SČ pro oblast kultury a památkové péče.

Zakázku na rekonstrukci v hodnotě 8,6 milionu Kč provádí firma Bláha, s.r.o.. Z celkové částky činí 1,5 milionů Kč tzv. protipovodňová opatření, např. úpravy příček, napojení rozvodů nebo vybudování venkovního schodiště. Aby byly v budoucnu případné povodňové škody minimalizovány (Mlýn i Ateliér stojí v bezprostřední blízkosti Únětického potoka, který se během povodní rozlil do celého areálu), budou konzervátorské dílny se speciálními přístroji přestěhovány do vyšších pater. „Jsem rád, že rekonstrukce probíhá dobře. Věřím, že areál budeme moci otevřít veřejnosti během června,“ zhodnotil stav radní Štefek. O zdárném průběhu oprav je přesvědčena i ředitelka muzea Zita Suchánková, která počítá s tím, že tradiční akce Salon Zdenky Braunerové, naplánovaný v rámci Muzejní noci na 13. června 2015, proběhne již v čerstvě otevřeném Ateliéru Zdenky Braunerové: „Návštěvníci se už nemohou otevření Ateliéru dočkat. Zdenka Braunerová je zdejší osobnost, která ovšem výrazně překračuje hranice regionu,“ doplňuje ředitelka Suchánková.

Co asi víte: Historie Braunerova mlýna sahá do počátku 18. století.  Roku 1861 koupil mlýn František August Brauner, jehož dcera, malířka a grafička Zdenka Braunerová zde prožila své dětství a mládí. Poté byl Mlýn přestavěn na letní rodinné sídlo. Pro potřeby muzea byl objekt upraven koncem 70. let 20. století a dále po první povodni v roce 2002.

Galerie: 
Braunerův mlýn si prohlíží radní Zdeněk Štefek v doprovodu ředitelky muzea Zity Suchánkové a Miroslava Kuličky za stavební dozor.
Ateliér Zdenky Braunerové dnes.