OPUS MUSIVUM: mozaika ve výtvarném umění

Den vydání: 
Čtvrtek, 12. Listopad 2015

Cestu mozaiky napříč staletími mapuje výstava v Roztokách

Žádné jiné umění nemůže dosáhnout sjednocení krásy materiálu a krásy obrazu jako technika mozaiky. O tak odvážném tvrzení se pokusí přesvědčit veřejnost unikátní výstava o vývoji techniky a umění mozaiky od antiky až po současnost – nejkomplexnější, jaká kdy byla na českém území prezentována. Výstava Opus musivum: mozaika ve výtvarném umění potrvá od 20. listopadu 2015 do 1. května 2016…

„Mozaika vydává pixely… Je jedinečná tím, že ji můžeme vnímat v detailu stejně jako v monumentálním celku. Tato výstava provází, analyzuje i provokuje… Ostatně technika mozaiky je provokativním uměním, zdůrazňuje výjimečnost tématu autorka výstavy MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, Železná lady české mozaiky. Autorka výstavy se nezabývá jen teorií mozaiky, ale v terénu doslova zachraňuje monumentální díla provedená touto technikou. V poslední době se podílela na restaurování mozaik v baptisteriu sv. Jana ve Florencii, snímala mozaiku Slunce z hotelu Praha během probíhající demolice, pomohla uchovat mozaiku v plaveckém areálu Klíše v Ústí nad Labem, iniciuje odhalení mozaiky Saura Ballardiniho v bývalé UTB. Je zakladatelkou a předsedkyní společnosti Art a craft Mozaika z.s., jejímž hlavním cílem je upozorňovat na mozaiky opomíjené nebo ničené, chránit je a vytvářet nové mozaiky zrcadlící současnost.

Spoluautorkou výstavy je Jana Fořtová Torňošová, která pracuje v roztockém muzeu jako konzervátorka skla a keramiky. S muzívní technikou se seznámila v momentě, kdy začala restaurovat secesní mozaiku v rámci studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze právě v ateliéru Magdaleny Kracík Štorkánové v roce 2013. Od té doby společně vytvářely koncepci celého výstavního projektu, který po dvou letech příprav začíná v Roztokách. 

Libreto výstavy: Kráčejte po chodníku směrem k výstavě… dovede vás tam svěží současná mozaika vytvořená právě pro příležitost konání této výstavy... potom se ponořte do muzívní historie, k vidění jsou původní gotické zlaté tessery z málo známé středověké mozaiky Madony z polského Malborku, která byla během druhé světové války rozstřílena na drobné kousky - takřka na atomy. Poutavý je také barokní portrét knížete J. V. Lichtenštejna vytvořený z desetitisíců komponentů mikromozaiky a v kontrastu s tím například sličná a roztomilá domovní znamení ze Železného brodu. Nevyhýbáme se ani prezentaci mozaik, které nesou DNA doby nedávno minulé v podobě dvou portrétů  - V. I. Lenina a J. Fučíka. Přijďte se podívat a zjistíte, že mozaiku můžete vnímat novým pohledem a všemi smysly,“ dodává Kracík Štorkánová.

Opus musivum: mozaika ve výtvarném umění: 20. 11. 2015 – 1. 5. 2016, středa – neděle: 10 – 18 hod. O víkendech budou probíhat workshopy, prezentace techniky, komentované prohlídky. Dílny budou zaměřené na různé věkové kategorie návštěvníků, s využitím rozličných materiálů.             

Vernisáž výstavy 19. listopadu 2015 od 18 hodin!

 

OPUS MUSIVUM: The mosaic in visual art

In Roztoky - follow the art of the mosaic through the centuries

The exhibition runs from Nov. 20, 2015 until May 1, 2016, Open Wednesday to Sunday: 10 am-18 pm in the Velká výstavní síň – Great Exhibition Hall.

The exhibition serves as an introduction and a guide as well as an analysis and a provocateur…  After all, mosaic is a provocative technique.

Mosaic is a composition of pixels. Its uniqueness lies in the fact that, each individual pixel is a beautiful object, and the summing of all of the pixels creates yet another beauty.. The exhibition shows the mosaic as a union of the beauty of materials and the beauty of images, which the other arts can never achieve. The curator Magdalena Kracík Štorkánová started studying mosaics systematically at the Academy of Fine Arts in Prague, in the studio of the figural sculptor Jan Hendrych (graduated in 2006). Magdalena participated in various internships in Italy and the USA to learn more about the mosaic. She operates in two different roles - as an artist and as a restorer - exposing and restoring mosaics at home and abroad. She is a founder of the association of Art and Craft Mozaika, whose aim is to save, preserve  and restore historic mosaics as well as continue the Czech tradition of mosaic production. 

The co-curator of the exhibition is Jana Fořtová Torňošová, who works at the Central Museum as a conservator. She ‘met’ the mosaic technique when she began restoring an Art Nouveau mosaic during her studies at the University of Chemical Technology (VŠCHT) in Prague at Magdalena Kracík Štorkánová`s studio in 2013. Since then they have worked toward the development of the exhibition project which, after two years of preparation, opens in Roztoky.

Galerie: 
Magdalena Kracík Štorkánová, autorka výstavy