Národní zahájení FMN (vydala Asociace muzeí a galerií)

Den vydání: 
Středa, 20. Duben 2016

Festival muzejních nocí 2016

Národní zahájení

Roztoky, pátek 20. května 2016

Tisková zpráva

Celorepublikový Festival muzejních nocí pořádá Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem, pravidelně od roku 2005. V roce 2016 se tak uskuteční již XII. ročník festivalu, který bude probíhat ve dnech 20. května až 11. června 2016.

Festival muzejních nocí se stal ojedinělou kulturní a společenskou událostí, do které se stále zapojují nové instituce, a která nemá svým rozsahem v Evropě obdoby. Na letošním XII. ročníku festivalu se podílí 482 institucí ze 174 měst.

Enormní zájem ze strany návštěvníků muzeí a galerií i médií, dal vzniknout slavnostnímu Národnímu zahájení festivalu, které se zrodilo na přelomu let 2007 a 2008 ve snaze zviditelnit
a přiblížit veřejnosti obor muzejnictví. Již tradičně se tato zahajovací slavnost koná pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky, která se stala partnerem této akce.

Letošní deváté Národní zahájení Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 20. května 2016 od 15 hodin v prostorách Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery a starosty města Roztok Jana Jakoba.

Slavnostního zahájení festivalu se zúčastní zástupci Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Českého výboru ICOM, Ministerstva kultury ČR, krajů a krajských úřadů a další hosté z celé České republiky včetně zástupců členských institucí AMG, a zejména těch, kteří 18. května 2016 převzali ve Smetanově síni Obecního domu v Praze ocenění ve XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí je pro ně příjemnou příležitostí prezentovat výsledky své práce a také prostorem pro setkání se širokou veřejností, pro niž jsou aktivity sbírkotvorných institucí – muzeí a galerií – určeny především.

Na oficiální Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2016 naváže od 16 hodin Muzejní noc ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, kterou po úvodních proslovech zahájí vystoupení Ewy Farne, následované pestrou nabídkou doprovodných akcí pro malé i velké návštěvníky.

Téměř měsíc trvající svátek Festivalu muzejních nocí 2016 vyvrcholí XIII. ročníkem Pražské muzejní noci, která celý festival v sobotu 11. června 2016 uzavře. Informaci o tom, kdy se jednotlivé Muzejní noci v celé České republice konají a jaký je pro návštěvníky připraven program naleznete na http://www.muzejninoc.cz. Festival muzejních nocí se koná při příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Přijďte tento svátek oslavit společně s námi, muzejníky!

Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2016

12.00–14.30 Cesta z Prahy do Roztok na lodi Valencia / Nalodění v Praze pouze s platným palubním lístkem / Vyplutí přesně ve 12 hodin (na opozdilce nelze z časových důvodů čekat) / Během plavby hudební vystoupení Pražského dixielandu

Národní zahájení festivalu v Historickém sále Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
(vstup pouze pro zvané hosty):

15.00  Slavností zahájení XII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2016

  • Přivítání přítomných hostů zástupci Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Asociace krajů ČR, Českého výboru ICOM, Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje a města Roztoky
  • Vystoupení bubeníků Blabuburo
  • Představení významných hostů a partnerů akce
  • Prezentace vítězných projektů XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015 a předání drobných dárků (v průběhu celovečerního programu Muzejní noci bude probíhat prezentace všech oceněných účastníků soutěže v prostorách Středočeského muzea)
  • Hudební vystoupení roztockého pěveckého sboru Local Vocal

Po ukončení programu bude možné se od 16.00 hodin zúčastnit zahájení Muzejní noci Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, které bude probíhat na nádvoří zámku.

Program Muzejní noci ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy  

Nádvoří zámku:

16.00                Zahájení Muzejní noci
16.30                Vystoupení Ewy Farne s doprovodem
17.00–17.50     Projevy a rozhovory pozvaných hostů
18.00                Vystoupení dětí ze zájmového sdružení Roztoč (zpěv, tanec, žongléři)
19.00                Bubenická show skupiny Blabuburo
19.30                Vystoupení smyčcového kvartetu BBQ (mladí profesionální hudebníci vystoupí
s úpravami známých popových, rockových nebo filmových hitů – experimentují
i s dalšími hudebními styly)
20.30–21.15      Richard III. – divadelní představení ve sklepení zámku
21.30                 Žongléři + ohňová show
23.00                 Oficiální ukončení; rozjezd domů

Po celou dobu konání Muzejní noci budou pauzy mezi jednotlivými vystoupeními překlenuty krátkými hudebními vstupy skupiny bubeníků Blabuburo.

Celodenní program ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy 

Průběžně prohlídky zámeckých expozic, Ateliéru Zdenky Braunerové, výstav („Hry a klamy“, „Papírová hračka“).

Návštěvnické centrum:

Roztoč – výtvarné dílny, výstava výtvarných prací
Středočeské muzeum – mozaikování

Zámecký park:

Roztoč – divadelní a hudební vystoupení

Zámecká půda:

„Památky s příběhem“ – výstava představující obnovené památky Středočeského kraje v letech 2012–2014

Šatna vedle Informačního centra:

Roztoč – promítání krátkých animovaných filmů

Změna programu vyhrazena.

Pořadatelé a partneři akce: Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Asociace krajů ČR, Město Roztoky, Ministerstvo kultury ČR, Středočeský kraj, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Sdružení Roztoč, Únětický pivovar a Kafírna ProVás.

Festival muzejních nocí 2016 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR.

Doprava z Prahy do Roztok a zpět:
Autobus (Praha/Dejvická), každou hodinu vždy ve stejnou dobu:

Z Prahy:           viz jízdní řády na http://www.muzejninoc.cz – sekce Národní zahájení
Z Roztok:         viz jízdní řády na http://www.muzejninoc.cz – sekce Národní zahájení
Vlak (z Praha-Holešovice a Masarykovo nádraží)
Praha-Holešovice, každou hodinu vždy ve stejnou dobu:
Z Prahy:           viz jízdní řády na http://www.muzejninoc.cz – sekce Národní zahájení
Z Roztok:         viz jízdní řády na http://www.muzejninoc.cz – sekce Národní zahájení
Masarykovo nádraží, každou hodinu vždy ve stejnou dobu:
Z Prahy:           viz jízdní řády na http://www.muzejninoc.cz – sekce Národní zahájení
Z Roztok:         viz jízdní řády na http://www.muzejninoc.cz – sekce Národní zahájení