Archevita – Stopami věků

Den vydání: 
Středa, 23. Únor 2022
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Tisková zpráva58 KB

V Roztokách vzniká rozsáhlá archeologická expozice Archevita – Stopami věků

Expozice Archevita – Stopami věků návštěvníkům nabídne propojení nejmodernějších technologií s velmi kvalitní edukativní a prezentační úrovní. Je situována v objektu bývalé stodoly hospodářského dvora roztockého zámku. Architektonický projekt využil danosti historické stavby a vznikla koncepce expozičního řešení rozděleného na dvě vizuálně propojené části – v přízemí jsou umístěny rekonstrukce obydlí z různých období pravěku, ochozová galerie v patře je určena k vystavení sbírkových předmětů. Náklady na výstavbu expozice se pohybují v řádu 80 mil. Kč. Slavnostní otevření a  zahájení provozu je plánováno na 22. dubna 2022.

Vizí hlavní autorky celé koncepce Mgr. Jany Klementové, vedoucí archeologického oddělení, bylo od samého počátku vytvořit zcela moderní a nadčasovou expozici, která vstřícným a poutavým způsobem návštěvníkům představí regionální archeologii a současný pohled na její prezentaci. Svěží pojetí se promítá již do vstupní části, kdy ven z objektu vystupuje rekonstrukce neolitického domu, který se prolíná přímo do interiéru a příchozí plynule uvede do pravěku. V přízemí je v měřítku 1:1 postaveno několik typů obydlí z různých období pravěku, výrobních a pohřebních celků, vše doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi.

Na ochozové galerii jsou představeny sbírkové předměty, doplněné modelacemi hrobů včetně videomappingu u vybraných prezentací. Samotné archeologické sbírky muzea jsou tvořeny především nálezy z výzkumů pravěkých sídlišť a pohřebišť. Expozice je strukturována podle období a začíná v neolitu (mladší doba kamenná, 5 600–4 400 př. Kr.) a končí dobou okolo r. 1000 po Kr., tedy na sklonku raného středověku. Instalace je doplněna infokiosky s rozšířenou informační základnou, hravou linkou pro dětského návštěvníka a dětským koutkem.

Díky využití současných technologií je možné celé expozici vdechnout život. Velkou zajímavostí i přínosem je jistě i skutečnost, že představiteli našich předků v různých etapách vývoje naší společnosti se staly veřejně známé osobnosti. V mladší a pozdní době kamenné se tak návštěvník potká s Ivou Pazderkovou, Annou Fialovou a Danem Bártou, v době bronzové se zase stane svědkem práce hrnčíře Václava Noida Bárty a každodenní činnosti Lucie Šteflové a zcela jistě propadne kouzlu obchodnického umu Petra Čtvrtníčka. Závěrečnou scénou se pak divák přenese do mladší doby římské, do příběhu o životě a smrti germánské aristokratky v podání Kamily Janovičové. 

Projekt získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, programové období 2014-2020, prioritní osa 3, SC 3.1, výzva č. 76 Muzea II: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a dále ze státního rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje. V roce 2018 bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace a byla zahájena stavba plánovaná na 4 roky.

web https://www.archevita.cz/ Facebook https://www.facebook.com/archevitamuseum Instagram https://www.instagram.com/archevita_roztoky/

Kontakt: Markéta Urfusová, tel.: 774 836 463, e-mail: urfusova@muzeum-roztoky.cz
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, 252 63 Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz, otevřeno: středa – neděle 10 – 18 hod.

Galerie: 
Archevita