Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladivem

Středočeské muzeum v Roztokách/ Zahrada Braunerova mlýna, Riegrova ulice čp. 5./ Vstup volny
27.4.2018 - 29.10.2018 10:00 - 17:45

Éru nejstaršího letoviska na okraji Prahy dodnes připomínají vily z přelomu 19. a 20. století roztroušené v Tichém údolí.  Výstava mapuje historii čtrnácti z nich  spolu se složitými osudy jejich majitelů. Éru nejstaršího letoviska při hranicích Prahy zpřetrhala druhá světová válka, kterou mnohé rodiny, zpravidla židovského původu, nepřežily nebo je události donutily k emigraci. Vily, nejprve obsazeny Němci, byly po válce z většiny zkonfiskovány a jejich původní vlastníci se do nich již nevrátili...

Vedle právníků a ředitelů bank jezdili na letní byt do Roztok obchodník s kávou, chmelem nebo kožešinami, exportér sardinek nebo uzenář. Část prostorů honosných vil s velikými zahradami sloužila jako letní byt rodinným příslušníkům, část byla obvykle pronajímána. Přestože měli majitelé domovské právo většinou v Praze, zapojovali se do veřejného života obce, byli členy obecního zastupitelstva a finančně podporovali rozkvět letoviska. Jejich děti byly vychovávány k zodpovědnosti a lásce k tomuto místu i ke své vlasti.

Generaci majitelů vil však tvrdě zasáhla nacistická okupace, později i nástup komunistické vlády.  Rodiny přišly o veškerý majetek, byly deportovány z vlasti a mnoho jejich příslušníků přišlo o život; v koncentračních táborech jich zahynulo více než čtyřicet.  Vily obsadili činovníci Německé říše. Poválečná restituční řízení zkonfiskovaného nemovitého i movitého majetku byla právně ukotvena dekrety prezidenta republiky, které obsahovaly i omezení, citelně dopadající na židovské žadatele. Nastupující komunistický režim nepřipouštěl nerovnost jak společenskou, tak materiální. Z  letních vil se staly domy k celoročnímu bydlení, které nesloužily jen jejich vlastníkům, ale byly zabydlovány nezvanými nájemci, jež určily místní národní výbory v době bytové nouze. Vily zabavené Fondem národního majetku, resp. později ve správě obce, byly dispozičně upravovány na nájemní byty s nevyhovujícími hygienickými podmínkami, zahrady byly parcelovány na stavební pozemky pro novodobou výstavbu bez jakýchkoli regulativů. Jen některé roztocké letní vily měly štěstí a dochovaly se v plné kráse, s původními architektonickými prvky a vzácnou zahradní vegetací.

Atmosféru letních vil přibližuje i stálá expozice muzea Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt. Výstavu lze doplnit i procházkou Tichým údolím. Mapa vil je umístěna u parkoviště. Další informace  informace   naleznete také na na našich stránkách v Sekci Okolí - zajímavá místa. 

Stejnojmenou publikaci lze zakoupit v pokladně muzea. 

Výstava se koná pod záštitou Jeho Excelence Daniela Merona, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v České republice a hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. Výstavu podpořil Nadační fond obětem holocaustu, Ministerstvo kultury, město Roztoky a Středočeský kraj. 
Dalšími partnery výstavy je Český rozhlas Region a portál PROPAMÁTKY.

Zprávy z médií:  Česká televize

  

PřílohaVelikost
PDF icon Příběhy Tichého údolí_pozvánka1.47 MB