V zajetí překladu. Jaroslav Zaorálek a jeho nakladatelé

12.4.2024 - 31.7.2024 10:00 - 18:00

Vstupné: plné 90 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 250 Kč
Vstupenky můžete zakoupit on-line ZDE.

Výstava V zajetí překladu. Jaroslav Zaorálek a jeho nakladatelé

Výstavní projekt je věnován osobnosti roztockého překladatele Jaroslava Zaorálka, který patřil v 1. polovině 20. století k významné generaci formující podoby překladatelství v Československu. Zaorálek prožil se svou ženou a sochařkou Hedou Zaorálkovou v Roztokách 20 let, zrodila se tu většina jeho překladů z francouzštiny, ale i z němčiny, španělštiny nebo italštiny. Českému čtenáři přiblížil zásadní literární díla 20. století. Vedle moderních francouzských románů přeložil v poměrně krátkém období nebývalé množství knih z oblasti filozofie a teologie, podobně jako kratší texty nebo recenze a obohatil domácí literaturu o díla M. Prousta, R. Rollanda, J. Giona, G. Apollinaira nebo Lautréamonta, A. Jarryho či G. de Nervala a řady dalších autorů.

Na výstavě si budete moct prohlédnout knihy, korespondenci, díla ilustrátorů i osobní předměty ze sbírek muzea a dalších institucí. Výstava tak umožní nahlédnout nejen do soukromého Zaorálkova života, ale připomene i jeho dlouholetou kooperaci s řadou důležitých nakladatelů, především s Josefem Florianem a Rudolfem Škeříkem. Výstava poukazuje na nebývalou úroveň literárních děl, které Zaorálek přiblížil českému čtenáři, i na kvalitní produkci dobových nakladatelství, která dbala jak o výběr nejlepší evropské literatury, tak o vysokou úroveň tisku i výtvarného zpracování knih.

 Ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví/Muzeem literatury jsme připravili k vydání publikaci Vzpomínky na překladatele Jaroslava Zaorálka – původní a poznámkami doplněný rukopis překladatelovy ženy Hedy, který napsala v 50. letech minulého století. Jeho vydání je završením snahy připomenout důležitou, ale v současnosti téměř zapomenutou postavu pohybující se v neviditelných vrstvách české literární kultury.

 

Galerie: 
Výstava V zajetí překladu. Jaroslav Zaorálek a jeho nakladatelé