Přednáška Vznik Altmanova panoramatu

22.6.2023 17:00

Altmanovo panorama, 1640

Strahovský opat Kryšpín Fuk se na konci první poloviny 17. století proslavil daleko za zdmi premonstrátského kláštera. Podařilo se mu dokončit to, po čem obchodníci na Vltavě dlouho toužili, splavnit střední tok Vltavy. Postaral se především o splavnění nejrizikovějšího úseku Vltavy nad Prahou a to Svatojánských proudů, dnes zatopených štěchovickou a slapskou přehradou.

Nejprve osobně podnikl inspekční cestu z Prahy proti proudu a jeho náčrty s vyznačením záludností v podobě peřejí, balvanů nebo ostrovů následně překreslil hradčanský měšťan a malíř David Altman z Eidenberku. V listopadu 1640 tak vzniklo zobrazení sledující tok řeky od Svatojanských proudů až ke Karlovu mostu. Kolorovaný plán byl vytvořen ve spěchu a pod tlakem netrpělivého Kryšpína Fuka a malíř na něm zachytil nejen samotnou řeku, ale i mlýny, památné budovy, vesnice a stavení na obou březích Vltavy.

O tom, že Fuk posléze pokračoval v mapování dolního toku Vltavy od Prahy až k soutoku s Labem a dál, svědčí 13 dochovaných náčrtů z let 1642–1644.

Národní archiv, fond Premonstráti-klášter Strahov, Mapová sbírka, inv. č. 136

 

PřílohaVelikost
PDF icon Pozvánka2.77 MB
Galerie: 
Muzeum Roztoky