20 let od povodně

10.8.2022 - 9.10.2022 10:00 - 18:00

Výstava je volně přístupná v tunelu pod tratí.

V srpnu 2002 zasáhla část Evropy povodeň po silných deštích v Alpách, které výrazně zvedly hladiny řek. Následovaly vydatné deště v pramenných oblastech Vltavy a Labe, které způsobily katastrofální povodeň postihující Dolní Rakousko, většinu Česka, Sasko a Durynsko. Povodeň si vyžádala lidské životy, miliardové škody a je považovaná za tzv. tisíciletou vodu.

Na fotografiích z archivu muzea je zaznamenán průběh povodně. V první vlně se rozvodnily řeky nejprve v jižních Čechách, Vltava v Roztokách zaplavila přívoz a  plavební komory. Když se zdálo, že by voda v řekách mohla opadnout, přišla zdrcující druhá vlna povodně.

Hladina Vltavy v pondělí 12. srpna začala stoupat a bylo zahájeno spěšné vyklízení Braunerova mlýna, areál zámku měl být zabezpečen protipovodňovým valem, proto se přikročilo k zahrazení tunelu pod tratí. V noci stále pršelo a Braunerův mlýn byl již 1 m pod vodou.

V úterý 13. srpna se začalo hovořit o padesátileté vodě, průtok řeky se stále zvyšoval, do vrcholu valu zbývalo 5 m. Ještě dopoledne probíhalo vyklízení archeologické expozice v zámku a přízemí v bývalých hospodářských objektech. Ve 14 hodin bylo zaměstnancům nařízeno opustit areál.

Zámek byl přes protipovodňový val zaplaven ve středu 14. srpna ráno, vodní příkop byl prakticky neznatelný a objekty Braunerova mlýna a Ateliéru Zdenky Braunerové byly zatopeny včetně prvního patra. Ve čtvrtek začala voda opadávat a v pátek 16. srpna bylo možné sejít z trati do parku, zároveň byl opět otevřen tunel. Vše v přízemí v areálu zámku bylo zcela zničeno a pokryto bahnem.

Po povodni následovalo dlouhé období úklidových a záchranných prací. Ve svém důsledku vedla povodeň k postupným rekonstrukcím objektů. V roce 2005 byl pro veřejnost otevřen Ateliér Zdenky Braunerové a kompletně v roce 2014 objekt zámku. Zničením archeologické expozice vznikla prvotní myšlenka na její vybudování v bývalé stodole. Archeologická expozice Archevita – Stopami věků byla letos otevřena pro návštěvníky.

Autorem fotografií je Aleš Hůlka, v prvních dnech používal malý reklamní fotoaparát, později kvalitnější přístroj. Profesionální vybavení totiž tehdy zůstalo v zaplaveném areálu.

Budeme rádi, pokud byste chtěli poskytnout vaše fotografie z povodně v roce 2002 do archivu muzea (kontakt: Markéta Urfusová, urfusova@muzeum-roztoky.cz).