20 let od povodně

10.8.2022 - 16.10.2022 10:00 - 18:00

Výstava je volně přístupná v tunelu pod tratí.

V srpnu 2002 zasáhla část Evropy povodeň po silných deštích v Alpách, které výrazně zvedly hladiny řek. Následovaly vydatné deště v pramenných oblastech Vltavy a Labe, které způsobily katastrofální povodeň postihující Dolní Rakousko, většinu Česka, Sasko a Durynsko. Povodeň si vyžádala lidské životy, miliardové škody a je považovaná za tzv. tisíciletou vodu.

Na fotografiích z archivu muzea je zaznamenán průběh povodně. V první vlně se rozvodnily řeky nejprve v jižních Čechách, Vltava v Roztokách zaplavila přívoz a  plavební komory. Když se zdálo, že by voda v řekách mohla opadnout, přišla zdrcující druhá vlna povodně.

Hladina Vltavy v pondělí 12. srpna začala stoupat a bylo zahájeno spěšné vyklízení Braunerova mlýna, areál zámku měl být zabezpečen protipovodňovým valem, proto se přikročilo k zahrazení tunelu pod tratí. V noci stále pršelo a Braunerův mlýn byl již 1 m pod vodou.

V úterý 13. srpna se začalo hovořit o padesátileté vodě, průtok řeky se stále zvyšoval, do vrcholu valu zbývalo 5 m. Ještě dopoledne probíhalo vyklízení archeologické expozice v zámku a přízemí v bývalých hospodářských objektech. Ve 14 hodin bylo zaměstnancům nařízeno opustit areál.

Zámek byl přes protipovodňový val zaplaven ve středu 14. srpna ráno, vodní příkop byl prakticky neznatelný a objekty Braunerova mlýna a Ateliéru Zdenky Braunerové byly zatopeny včetně prvního patra. Ve čtvrtek začala voda opadávat a v pátek 16. srpna bylo možné sejít z trati do parku, zároveň byl opět otevřen tunel. Vše v přízemí v areálu zámku bylo zcela zničeno a pokryto bahnem.

Po povodni následovalo dlouhé období úklidových a záchranných prací. Ve svém důsledku vedla povodeň k postupným rekonstrukcím objektů. V roce 2005 byl pro veřejnost otevřen Ateliér Zdenky Braunerové a kompletně v roce 2014 objekt zámku. Zničením archeologické expozice vznikla prvotní myšlenka na její vybudování v bývalé stodole. Archeologická expozice Archevita – Stopami věků byla letos otevřena pro návštěvníky.

Autorem fotografií je Aleš Hůlka, v prvních dnech používal malý reklamní fotoaparát, později kvalitnější přístroj. Profesionální vybavení totiž tehdy zůstalo v zaplaveném areálu.

Budeme rádi, pokud byste chtěli poskytnout vaše fotografie z povodně v roce 2002 do archivu muzea (kontakt: Markéta Urfusová, urfusova@muzeum-roztoky.cz).

 

Galerie: 
Nádvoří zámku srpen 2002
Zahrazení tunelu srpen 2002
Pohled na Klecany srpen 2002
Zámek Roztoky srpen 2002
Braunerův mlýn srpen 2002
Pohled na vstup do areálu zámku (nad tunelem) srpen 2002
Ateliér Zdenky Braunerové srpen 2002
Radiační komora srpen 2002
Zámek Roztoky srpen 2002