Včely a jejich svět

14.4.2022 - 9.10.2022 10:00 - 18:00

 

Vstupenka je platná také do výstavy Včela, cesta do včelího města
Vstupné 140 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 370 Kč

Otevřeno v otevírací dny muzea Středa - Neděle 10:00 – 18:00

Zatímco existence lidského rodu na Zemi započala před necelými třemi miliony let, včely ve své dnešní podobě tu byly mnohem dříve. Podle nálezů fosilního hmyzu např. ve starém jantaru se domníváme, že se objevily už zhruba před 125–130 miliony let. V té době rostliny teprve začaly zdokonalovat svůj nejnovější vynález: květy. A společně s květy se vyvíjely i včely. Obě skupiny se od té doby vzájemně ovlivňovaly a rozrůzňovaly.

Včely patří do velmi početné skupiny blanokřídlého hmyzu – žahadlových blanokřídlých (Aculeata) a je jich známo téměř 20 000 druhů. Většina těchto druhů je teplomilná a vyskytuje se zejména v suchých oblastech tropického a subtropického pásma. V České republice žije zhruba 600 druhů včel. Nejvíce jich nalezneme v oblasti panonských stepí na jižní Moravě a v nejteplejších částech Čech – v dolním Povltaví, Polabí a na stepních lokalitách v Českém středohoří.

Většina z nás si při slově včela nejspíše vybaví nejznámějšího zástupce této skupiny: včelu medonosnou (Apis mellifera). Tato skupina hmyzu se nicméně dělí se na mnoho čeledí, rodů a druhů. Patří sem například čmeláci, hedvábnice, nomády nebo pískorypky. Jednotlivé druhy se od sebe liší nejen vzhledem, ale také způsobem života.

Mysleli jste si, že včely znáte? Přijďte se dozvědět více na naši výstavu.

Výstava se koná pod záštitou Ministerstva kultury.

Video: 
Galerie: 
Výstava Včela
Výstava Včela
Výstava Včela
Výstava Včela
Výstava Včela
Výstava Včela