Den architektury / procházka Roztoky - vilové letovisko

3.10.2021 16:00

S historičkou Marcelou Šášinkovou po historii a příbězích vilového letoviska z 19. století. Součástí vycházky bude návštěva vily čerstvě zrekonstruované podle původních plánů z roku 1902 od architekta Jana Kotěry. Procházka se koná v rámci Dne architektury.

Roztokám náleží titul nejstaršího vilového letoviska v okolí Prahy, neboť výstavba první dochované vily spadá již do poloviny 19. století. Rozhodujícím podnětem pro rozvoj území bylo zprovoznění Severní státní dráhy Praha–Drážďany v roce 1851. Letovisko dokonale splňovalo představu o zdravém životním stylu a díky železnici i o pohodlně dostupném venkovském bydlení. Na přelomu 19. a 20. století byli majiteli vil převážně pražští továrníci, obchodníci, stavitelé, univerzitní profesoři a právníci, z nichž velkou část tvořili podnikatelé židovské víry. V poslední třetině 19. století došlo ke skutečně impozantnímu nástupu židovských obyvatel Čech do ekonomiky a průmyslu. Výstavba či koupě letní vily byla nejen známkou utvářející se nové vrstvy středních podnikatelů, ale i vhodnou investicí na venkově.

Formou vycházky po roztocké villegiatuře se seznámíme s životními příběhy zakladatelů moderního podnikání – podnikatelů, manažerů a intelektuálních špiček různých oborů a specializací. Zaměstnaní majitelé jezdili na venkov obvykle o volných dnech, jejich rodiny však v letovisku pobývaly celou letní sezonu. Převážná část rodinných a nájemních vil v Roztokách byla vystavěna v 70. až 90. letech 19. století. Vily ukryté dodnes v rozlehlých zahradách uchovávají rodinné příběhy, ve velké většině s tragickým koncem.

Sraz: ne 3.10., 16.00, Riegrova 5, před budovou Braunerova mlýna, Roztoky

 

 

 

Galerie: 
Den architektury