Dny evropského dědictví

Neděle, 12. Září 2021 - 10:00

Vstupné zdarma

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy se opět zapojilo do akce Dny evropského dědictví, která každoročně v měsíci září otevírá nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

V rámci této akce bude v neděli 12. září 2021 po celý den vstup do všech expozic a výstav Středočeského muzea v Roztokách u Prahy ZDARMA.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, zkráceně EHD) jsou společná aktivita Rady Evropy a Evropské komise, jejímž cílem je posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. EHD se koná každoročně v září v mnoha městech a obcích po celé Evropě – zemích, které přistoupily k Evropské kulturní konvenci. V České republice je organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Více informací na webu www.historickasidla.cz