Ještě jednu stránku, prosím.... hravá výstava o dětské knize

Galerie / Kabinet
27.5.2020 - 26.10.2020 10:00 - 17:45

plné vstupné: 50,- Kč / zvýhodněné vstupné: 30,- Kč / rodinné vstupné: 130,- Kč

zvýhodněné vstupné pro čtenáře Městské knihovny v Praze, Středočeské vědecké knihovny v Kladně, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Městské knihovny Roztoky: 20,- Kč / stačí se prokázat čtenářským průkazem anebo knihou zapůjčenou v jedné z uvedených knihoven

Ještě jednu stránku, prosím... hravá výstava o dětské knize 

Výstava představuje na pozadí původní české i světové autorské literární tvorby pro děti a mládež dětskou literaturu jako kouzelný svět fantazie. Ambicí není věrný literárněhistorický obraz, ale spíše představit svět knih pro děti od minulých staletí a desetiletí do současnosti a dále knihy, které byly důležité třeba pro jednu čtenářskou generaci a nové zajímavé tituly. Cílem je, aby výstava plná her, aktivit a kreativních činností podněcovala pomocí odkazů na oblíbené či méně známé hrdiny a příběhy k lásce ke čtení, objevování a poznání.

Výstava je zaměřena primárně na dětského návštěvníka, ale také na rodiče a prarodiče, kteří zde jistě naleznou alespoň jednu knihu, která je v dětství provázela. Výstava by měla fungovat jako místo, kde si budou společně číst, hrát a tvořit, kde se budou od sebe navzájem učit, kde bude možné volně a přirozeně přecházet hranici mezi světem dětí a dospělých. Skrze knihy, příběhy, obrazy a hru chceme propojovat historii se současností, fantazii s realitou, děti se starší generací i mezi sebou navzájem. Chceme vybudovat prostor, kde se budou návštěvníci cítit téměř jako doma a kde se knihy a radost ze čtení opět stanou přirozenou součástí běžného života každé rodiny.

Na výstavě spolupracujeme s Dětským muzeem Moravského zemského muzea (zde byla uvedena pod názvem Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih), od kterého jsme převzali koncept výstavy a vybrané interaktivní prvky. Některé původní nápady jsme upravili a dále rozvinuli. Na vizuální podobě prostoru se podílí výtvarnice Barka Zichová, která mj. spolupracuje s Divadlem bratří Formanů. Další interaktivní prvky pro děti vytvořily děti samotné - studenti oboru Tvorba pro děti na Střední uměleckoprůmyslové škole, Praha 3. 

Na výstavě dále spolupracujeme s Městskou knihovnou v Praze, Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, městem Roztoky, Městskou knihovnou Roztoky, vybranými nakladatelstvími (např. Nakladatelství Crew, s. r. o.) a dalšími.

K výstavě plánujeme doprovodný program pro školy a širokou veřejnost. 

UPOZORNĚNÍ: Prosím rodiče, aby kočárky nechávali z kapacitních důvodů buď na pokladně muzea, anebo před vstupem do výstavy. Děkujeme mnohokrát za pochopení. 

Výstava prodloužena do 25.10. 2020.

 

Video: 
Galerie: 
Ještě jednu stránku prosím
Ještě jednu stránku prosím
Ještě jednu stránku prosím
Ještě jednu stránku prosím
Ještě jednu stránku prosím
Ještě jednu stránku prosím
Ještě jednu stránku prosím
Ještě jednu stránku prosím
Ještě jednu stránku prosím
Ještě jednu stránku prosím
Ještě jednu stránku prosím