Konference Kněžna sv. Ludmila

Historický sál / zámek
Čtvrtek, 24. Říjen 2019 - 9:00 - Pátek, 25. Říjen 2019 - 15:45

Srdečně Vás zveme na konferenci Kněžna sv. Ludmila, která se uskuteční ve čtvrtek 24. 10. 2019 v prostorách Historického sálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Program konference začíná v 9:00 a zakončíme ho návštěvou kostela sv. Klimenta na Levém Hradci okolo 16:00. Vstup je ZDARMA a to po předchozí závazné registraci. V případě Vaší účasti Vás prosíme o včasnou registraci a to nejpozději do 22. 10. 2019 pod následujícím odkazem ZDE. Kapacita sálu je 80 míst.

Program konference
8:30
Registrace
9:00
Zahájení Středočeský kraj, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, spolek Svatá Ludmila 1100 let
9:15 — 10:15
Jakub IZDNÝ Raně středověká střední Evropa
Petr NOHEL Potomci svaté Ludmily v řádech českých pastýřů
10:15 — 11:00
Přestávka
11:00 — 12:30
Petr SOMMER Svatá Ludmila a nejstarší čeští světci
Milena BRAVERMANNOVÁ Textilie z hrobu sv. Ludmily
Zdeněk KUCHYŇKA Svatá Ludmila a Budeč
12:30 — 14:00
Oběd
14:00 — 14:15
Přesun na Levý Hradec
14:15 — 16:00
Kateřina TOMKOVÁ, Petr NOVÝ exkurze s výkladem a na závěr návštěva kostela sv. Klimenta

Podrobnější program naleznete v příloze. Konferenci připravil spolek Svatá Ludmila 1100 let ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy k nadcházejícímu 1100. výročí mučednické smrti kněžny Ludmily, které proběhne v roce 2021 na mezinárodní úrovni.