Levý Hradec

Národní kulturní památka Levý Hradec se nachází na území města Roztoky v lokalitě, kde zanechali své stopy již lidé doby kamenné. Známá je pak zejména Únětická kultura z doby bronzové. Slované začali osidlovat končinu již v 6. století.  Z Hradčan (přes Suchdol, Kozí hřbety a Únětice) tudy vedla tzv. Velká cesta – Via Magna, obchodní cesta spojující západní Evropu s Byzantskou říší.

Na místě staršího osídlení v 9. století  vzniklo slovanské hradiště, které se stalo sídlem nejstarších přemyslovských knížat. Za prvního historicky doloženého přemyslovského knížete   Bořivoje byla založena rotunda sv. Klimenta, první křesťanský kostel na českém území.  Roku 982 se stala svědkem zvolení Vojtěcha z rodu Slavníkovců pražským biskupem.

Z původního kostela z Bořivojovy doby se zachovaly pouze základy rotundy pod podlahou dnešního kostela. Ten byl v pozdějších dobách několikrát rozšiřován a přestavován, kdy zásadní podobu získal v 17. století. V rámci četných oprav v posledních desetiletích zde byly restaurovány gotické nástěnné malby. 

Levý Hradec tradičně byl a pravidelně od roku 1991 opět je cílem poutí. Poutní mše tu sloužili např. arciopat Anastáz Opasek a pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk nebo profesor Tomáš Halík. Místo navštívili také kardinál Josef Beran nebo kardinál Tomášek. 

Památku lze navštívit s průvodcovskou službou, která je k dispozici od května do září, o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin, vyjma soboty od 14 do 15 hodin, kdy se tu koná mše.

Okolo levého Hradce vede naučná stezka dlouhá 800 metrů, která začíná na tabuli u autobusové zastávky. Osm zastavení provede přes přírodně a archeologicky zajímavou lokalitu s krásnými výhledy na koryto Vltavy a okolí. 

K Levému Hradci se z Prahy dostanete nejlépe autobusem 340 ze stanice metra Dejvická. Spolu s delší procházkou lze pak využít také autobus 350 nebo vlaky S4 a S41 z Masarykova nádraží, z Nádraží V Podbabě, Holešovice nebo Libeň, kdy některé pak pokračují na trase Kralupy nad Vltavou, Roudnice, Ústí nad Labem. S Úněticemi a Suchdolem spojuje Roztoky minibusová linka  359, s druhým břehem Vltavy místní přívoz.

Odkazy:

https://mapy.cz/

http://www.levyhradec.cz/

http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-levyhradec.htm

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%BD_Hradec

http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/premyslovske-hradiste-levy-hradec-ukryva-zaklady-kostela-sv-klimenta-z-10-stoleti--1700287

http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2007090005

Galerie: 
Levý Hradec
Levý Hradec
Levý Hradec
Levý Hradec
Levý Hradec
Levý Hradec