Lektorský program | Roztocké dominium a Stará kuchyně

Typ eventu: 
Školy
Dílny

Hravá prohlídka expozice Vrchnostenská správa aneb jak bydlel a úřadoval pan správce na barokním statku Liechtensteinů. Žáci se během programu názornou formou seznámí s fungováním barokního velkostatku, s agendou vrchnostenské kanceláře a recepty staré kuchyně, neboť i pan správce rád jedl. Roztocké dominium je hra pro starší žáky. Hra Stará kuchyně je vhodná i pro žáky mladší. 

Více informací na tel.: +420 233 029 042 nebo na e-mailu: sanitrakova@muzeum-roztoky.cz. 

 

Galerie: 
Desková hra Roztocké dominium a Stará kuchyně
Desková hra Roztocké dominium a Stará kuchyně
Desková hra Roztocké dominium a Stará kuchyně
Desková hra Roztocké dominium a Stará kuchyně
Desková hra Roztocké dominium a Stará kuchyně