Projektové dny| Za slávou a za dobrodružstvím?

Typ eventu: 
Školy
Prohlídky
Dílny
Dílny

Projektový den | Za slávou a za dobrodružstvím

Jaké hranice má svoboda? Seznamte se s nejvýznamnějšími cestovateli a objeviteli.
Pomocí deníkových záznamů společně prozkoumáme jejich osobní zkušenosti. Ve výtvarné aktivitě se se kritickým okem podíváme na to, jak je kolonialismus v minulosti zobrazován a jaké skutečné podoby může mít. 

Pojďme společně ohledávat hranice svobody a zamýšlet se nad tím, jak s tématem kolonializmu naložit v současné společnosti. 

Klíčová slova: kolonializmus, svoboda, objevy, modernizace, deníky, protorová tvroba
Vazba na RVP: člověk a společnost, umění a kultura

CÍLOVÁ SKUPINA: 2. st. ZŠ, SŠ

DÉLKA PROGRAMU: 100 minut

 

CENA PROGRAMU: 80 Kč/ student, 2x pedagogický doprovod zdarma
Kapacita programu: 10-20 žáků. Skupiny nad 20 osob rozdělujeme s ohledem na bezpečnost uměleckých děl ve výstavních prostorách.

REZERVACE PROGRAMU: Tereza Šimková simkova@muzeum-roztoky.cz

Program je k objednání v období ČERVEN až PROSINEC.

Termíny:
Pondělí: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30

 

Galerie: 
Projektový den - Za slávou a za dobrodružstvím?