Vltava, proměny historické krajiny

5.5.2023 - 1.10.2023 10:00 - 18:00

Výstava vznikla na základě výzkumného projektu Fakulty stavební ČVUT, který v roce 2022 zdokumentoval proměny říční krajiny v moderním období v kontextu různých událostí. Zabýval se historickými prameny, zejména průběhem procesu splavnění Vltavy a výstavbou vltavské kaskády, která ovlivnila stávající vodní režim, lodní dopravu, vývoj krajiny a obcí přilehlých k břehům řeky.

Na výstavě jsou prezentovány první mapy, jejichž autoři – především Kryšpín Fuk, opat strahovského kláštera, usilovali již v 17. století o splavnění Vltavy, horního i dolního toku. Návštěvníci se kromě historických map mohou seznámit s modely parníků a lodí, které pluly po Vltavě.

Galerie: 
Muzeum Roztoky