Vedoucí oddělení konzervace sbírek

INFORMACE O POZICI:
Vedoucí oddělení konzervace sbírek - technolog s místem výkonu práce: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
- plný pracovní úvazek
- zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
- platová třída 11 - 12 dle praxe a dosaženého vzdělání
- pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou – jeden rok (s možností prodloužení)
- nástup možný od května 2019

NÁPLŇ PRÁCE:
- Plánuje, řídí a kontroluje činnost oddělení konzervace sbírek – vede tým konzervátorů.
- Zpracovává koncepční materiály týkající se činnosti oddělení.
- Zodpovídá za účelné vynakládání finančních prostředků ve svěřených oblastech.
- Pečuje o sbírkové předměty. Práce zahrnuje průzkum stavu, analýzy, restaurátorské návrhy, konzervace-restaurování, zhotovování ochranných obalů a výrobu kopií.
- Provádí radiografický průzkum sbírkových předmětů na průmyslovém rentgenu.
- Provádí stanovení prvkového složení sbírkových předmětů na rentgen-fluorescenčním analyzátoru.
- Obsluhuje plazmochemickou aparaturu – po zaškolení.
- Dohlíží na realizaci preventivní konzervace v depozitářích, výstavních a expozičních prostorách během prezentace sbírkových předmětů.
- Poskytuje metodickou pomoc dalším muzeím ve svém oboru.
- Vede praxe studentů odborných škol.

POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ:
- VŠ v oboru technolog konzervace a restaurování nebo v oboru konzervace a restaurování.

DALŠÍ POŽADAVKY:
- Komunikační dovednosti, samostatnost, spolehlivost, svědomitost a iniciativní přístup k řešení problémů.

Výhodou:
- Praxe v oboru konzervace – restaurování.
- Praxe v řízení menšího pracovního kolektivu výhodou.
- Zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření SÚJB.
- Povolení MK ČR k restaurování kulturních památek.
- Znalost AJ slovem i písmem.
- Odborná publikační činnost (doložená seznamem vydaných titulů).

Přihlášku zasílejte na e-mailovou adresu: konzervace@muzeum-roztoky.cz

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje
- strukturovaný životopis, ve kterém musí být uvedeno splnění kvalifikačních předpokladů a dalších dovedností
- motivační dopis
- kopii dokladu o nejvyšším vzdělání
- další doklady, kterými se může uchazeč prezentovat
- spojení na uchazeče: e-mail, telefon

Odesláním životopisu berete na vědomí, že Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy p. o. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pod dobu jednoho roku, za účelem administrace přijetí vhodného uchazeče na vypisovanou pozici.

Vybraní uchazeči budou vyzváni k osobnímu pohovoru (v průběhu dubna).
Termín ukončení: dokud nebude nalezen vhodný kandidát.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypisovanou pozici neobsadit a právo rozhodnout o tom, že z přihlášených uchazečů (splňujících požadované kvalifikační podmínky) nebude na pozici nikdo vybrán.

Pro další informace kontaktujte Petra Růžičku, vedoucího oddělení: rentgen@muzeum-roztoky.cz, tel.: 731 652 825