Vedoucí oddělení konzervace sbírek

Vedoucí oddělení konzervace sbírek


INFORMACE O POZICI:
- místo výkonu práce Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
- plný pracovní úvazek
- zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
- platová třída 11 - 12 dle praxe a dosaženého vzdělání
- pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou – jeden rok (s možností prodloužení)
- nástup možný ihned

NÁPLŇ PRÁCE:
- Plánuje, řídí a kontroluje činnost oddělení konzervace sbírek – vede tým konzervátorů.
- Provádí průzkum stavu sbírkových předmětů, konzervátorské a restaurátorské zásahy.
- Provádí radiografický průzkum sbírkových předmětů.
- Provádí stanovení prvkového složení sbírkových předmětů na rentgen-fluorescenčním analyzátoru.
- Obsluhuje plazmochemickou aparaturu – po zaškolení.
- Dohlíží na realizaci preventivní konzervace

POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ:
- VŠ v oboru technolog konzervace a restaurování nebo v oboru konzervace a restaurování.

DALŠÍ POŽADAVKY:
- Komunikační dovednosti, samostatnost, spolehlivost a iniciativní přístup k řešení problémů.

VÝHODOU:
- Praxe v oboru konzervace – restaurování.
- Praxe v řízení menšího pracovního kolektivu.
- Povolení MK ČR k restaurování kulturních památek.
- Zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření SÚJB.
- Znalost AJ slovem i písmem.

Přihlášku zasílejte na e-mailovou adresu: ruzicka@muzeum-roztoky.cz

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje, strukturovaný životopis, ve kterém musí být uvedeno splnění kvalifikačních
předpokladů a dalších dovedností, motivační dopis, kopii dokladu o nejvyšším vzdělání, další doklady,
kterými se může uchazeč prezentovat, spojení na uchazeče: e-mail, telefon
Odesláním životopisu berete na vědomí, že Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 shromažďuje, zpracovává a uchovává
vaše osobní údaje pod dobu jednoho roku, za účelem administrace přijetí vhodného uchazeče na
vypisovanou pozici.

Vybraní uchazeči budou vyzváni k osobnímu pohovoru.
Termín ukončení: dokud nebude nalezen vhodný kandidát.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypisovanou pozici neobsadit a právo rozhodnout o tom, že z
přihlášených uchazečů (splňujících požadované kvalifikační podmínky) nebude na pozici nikdo
vybrán.

Pro další informace kontaktujte: Zdeňka Růžičku, ruzicka@muzeum-roztoky.cz, tel.: 233 029 072