Konzervátor/ka kovů

INFORMACE O POZICI:
konzervátor/ka kovů s místem výkonu práce v Roztokách
0,5 pracovní úvazek
pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou: jeden rok
nástup možný ihned

NÁPLŇ PRÁCE:
provádí průzkum stavu předmětů z kovů
provádí konzervaci a restaurování archeologických předmětů z kovů
pořizuje dokumentaci prováděných prací

POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ:
vyšší odborné v oboru konzervování-restaurování kovů

DALŠÍ POŽADAVKY:
praxe v oboru konzervace–restaurování kovů výhodou, včetně archeologických nálezů

Výhodou:
VŠ v oboru konzervovaní-restaurování kovů
Povolení MK ČR k restaurování kulturních památek z kovů

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte na adresu:
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Ing. Petra Říhová
Oddělení konzervace
Zámek č.p. 1
252 63 Roztoky

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje
- strukturovaný životopis, ve kterém musí být uvedeno plnění kvalifikačních předpokladů a dalších dovedností
- motivační dopis
- kopii dokladu o nejvyšším vzdělání
- další doklady, kterými se může uchazeč prezentovat
- spojení na uchazeče: e-mail, telefon

Vybraní uchazeči budou vyzvání k účasti k osobnímu pohovoru. Termín ukončení výběrového řízení: dokud nebude nalezen vhodný kandidát. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit a právo rozhodnout o tom, že z přihlášených uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude na pozici nikdo vybrán.
Pro další informace kontaktujte vedoucí oddělení: Ing. Petru Říhovou, rentgen@muzeum-roztoky.cz, tel.: 731 652 825