Úvodní text

Název projektu: AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY – OBNOVA A REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
Hlavním cílem projektu je vytvoření nové archeologické interaktivní expozice Stopami věků a současně realizace komplexní obnovy bývalé stodoly v areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a jejího nejbližšího okolí.

Otevřeno středa  –  neděle 10 – 18

V neděli 4. 10. 2020 se od 16:00 koná v rámci Dne Architektury komentovaná vycházka k výstavě V zahrádách Tichého údolí.