PR Roztocký háj - Tiché údolí a PR Údolí Únětického potoka

Roztocký háj – Tiché údolí a Údolí Únětického potoka jsou dvě vzájemně propojené přírodní rezervace při severním okraji Prahy. Romantická krajina, soutězkovitý ráz, skály, lesy, prosluněné louky, návaznost na další atraktivní lokality i dobrá dopravní dostupnost jsou lákadly pro kratší i celodenní výlety.

Lokalita je zajímavá i z historického hlediska. Archeologové tu nacházejí pozůstatky civilizace již z doby kamenné, známá je pak zejména Únětická kultura doby bronzové. Slované se tu začali usazovat už v 6. století. Z Hradčan (přes Suchdol, Kozí hřbety a Únětice) tudy vedla pozdější tzv. Velká cesta – Via Magna, obchodní cesta spojující západní Evropu s Byzantskou říší.

Únětický potok poháněl několik mlýnů, z nichž se některé dochovaly dodnes. Trojanův mlýn slouží nejen k bydlení, ale i jako vděčný objekt pro netradiční oslavy či natáčení filmů. V Braunerově mlýně sídlí ředitelství Středočeského muzea.

Od přelomu 19. a 20. století si v Tichém údolí začali movití Pražané stavět svá letní sídla. Z tohoto období pochází většina vil v Tichém údolí, z nichž jsou některé dnes chráněné jako kulturní památky.   Bylo zde i několik proslulých hotelů a restaurací, kam přijížděly významné osobnosti tehdejšího kulturního či politického života.

Konec Tichého údolí při řece Vltavě uzavírá areál Roztockého zámku patřící Středočeskému muzeu. Celoročně otevřený zámek nabízí  stálé expozice, výstavy či procházku  a odpočinek ve volně přístupném parku. 

Přírodními rezervacemi prochází naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí. Území křižuje několik turistických tras a cyklotras.

 Roztoky - Maxmiliánka - Alšova vyhlídka - Únětice - Černý Vůl - Statenice - Velké Přílepy - Noutonice - Okoř - Libochovičky.

 Roztoky - Svojsíkovy sady - Za Hájem - Vyhlídka na údolí Vltavy - Suchdol.

 Roztoky - Klecanský přívoz - Přemýšlení - Zdiby - Ďáblice hvězdárna - Kobylisy.

 Roztoky - Klecanský přívoz - Levý Hradec - Řivnáč - Úholičky - Úholičský přívoz.

 Roztoky Žalov zastávka - Řivnáč - Úholičky - Černý Vůl - Statenice - Svatá Juliána - Přední Kopanina.

V lokalitách Kozí hřbety a Holý vrch je s výjimkou Magistrátu hl.m. Prahy povolena horolezecká činnost. 

Nejsnadnější přístup je z Roztok, Suchdola a Únětic nebo přívozem z druhého břehu Vltavy.

Odkazy: 

www.mapy.cz

https://www.stream.cz/vyletak/10019405-prochazka-prirodni-rezervaci-roztocky-haj-tiche-udoli-az-do-unetic

http://www.mavlast.cz/top-vylety.roztocky-haj-tiche-udoli

http://www.praha-priroda.cz/naucne-stezky/roztocky-haj-tiche-udoli/

http://www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/okoli-prahy/1690-prochazka-s-kocarkem-udolim-unetickeho-potoka

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roztock%C3%BD_h%C3%A1j_%E2%80%93_Tich%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adol%C3%AD_%C3%9An%C4%9Btick%C3%A9ho_potoka

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Prirodni-rezervace-Udoli-Unetickeho-potoka-a-Rozto.aspx

Galerie: 
PR Roztocký háj - Tiché údolí a PR Údolí Únětického potoka
PR Roztocký háj - Tiché údolí a PR Údolí Únětického potoka
PR Roztocký háj - Tiché údolí a PR Údolí Únětického potoka
PR Roztocký háj - Tiché údolí a PR Údolí Únětického potoka
Adresa: 
Roztoky u Prahy
Česká republika
50° 8' 56.6232" N, 14° 23' 25.35" E
CZ