Braunerův mlýn a ateliér čeká po povodních rekonstrukce

Den vydání: 
Čtvrtek, 18. Září 2014

Snad již na jaře 2015 budou oba historické objekty sloužit potřebám Středočeského muzea v Roztokách, věří jeho ředitelka Zita Suchánková.

Rada Středočeského kraje na svém zasedání 25. srpna 2014 vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci Braunerova mlýna a Ateliéru Zdenky Braunerové, které postihla v roce 2013 povodeň. Součástí projektu je i realizace protipovodňových opatření. Oba domy dělí vzdálenost jen pár desítek metrů, nacházejí se v jednom areálu, který od roku 1974 spravuje Středočeské muzeum v Roztokách.

„Zakázka má hodnotu 8,8 milionů korun a mimo rekonstrukce objektů po povodni, která bude hrazena z pojistného plnění, obsahuje i řadu protipovodňových opatření financovaných z prostředků kraje v hodnotě 1,5 miliónu korun. Tuto částku schválila Rada kraje již 5. května,“ představil projekt radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

V přízemí Mlýna byly totiž umístěny i konzervátorské dílny se speciálním vybavením, složitými a drahými přístroji. Přístroje byly naštěstí včas za pomoci externích firem rozebrány a přestěhovány do vyšších pater, což ovšem stejně jako opětovné sestavení stálo nemalé finanční prostředky. Aby byly v budoucnu náklady minimalizovány, počítá protipovodňové opatření s přestěhováním vybraných pracovišť do vyššího patra. „S tím souvisí nutné stavební úpravy příček, napojení rozvodů, vybudování venkovního schodiště a celková přestavba přízemní části,“ dodal radní Štefek.

Škody na Ateliéru se naštěstí týkají jen samotné budovy, veškeré vybavení se podařilo včas vystěhovat.

„Věřím, že snad již na jaře 2015 budou Mlýn i Ateliér sloužit svým účelům. Letos jsme museli různě improvizovat a odmítat zájemce o prohlídku Ateliéru, kde se každoročně odehrávala řada akcí, třeba oblíbené oslavy Salonu Zdenky Braunerové. I pracovníkům z odborných, především konzervátorských oddělení, kteří se teď tísní v provizoriích, se jistě značně uleví,“ neskrývá optimismus doprovázející chystanou rekonstrukci Zita Suchánková, ředitelka Středočeského muzea v Roztokách. Zita Suchánková věří, že se do soutěže přihlásí dost zájemců, ze kterých se podaří nalézt toho nejlepšího – uzávěrka přihlášek je už 19. září 2014!

Co asi víte:

Známá historie Mlýna sahá do počátku 18. století, kdy jej ještě jako zděné jednopatrové stavení s prkenným štítem a mansardovou střechou zachytil na reprodukovaném obraze Pohled na Roztoky malíř Dominik Jan Kottula. Roku 1861 koupil mlýn František August Brauner, jehož dcera, malířka a grafička Zdenka Braunerová zde prožila dětství a mládí. Po otcově smrti starý mlýn přestal sloužit svému původnímu účelu a byl přestavěn na letní rodinné sídlo. Jeho minulost připomíná už jen náhon a na vrcholu štítu mlýnské kolo sevřené dráčky, které navrhla Z. Braunerová. Ateliér si nechala Zdenka Braunerová postavit v letech 1903–1904. Budova přestala svému účelu (jako malířský ateliér) sloužit po její smrti v roce 1934. Pro potřeby muzea byl objekt upraven koncem 70. let 20. století a dále po první povodni v roce 2002.