Mezinárodní den archeologie opět i v Roztokách

Den vydání: 
Úterý, 14. Říjen 2014

Železniční trať v dolních Roztokách plné vykopávek…

Vloni poprvé, letos znovu - 17. října 2015 proběhne MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE také ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Při této příležitosti chystá pro mladé archeology i širokou veřejnost komentované prohlídky zajímavých lokalit v okolí, tentokrát zůstaneme v dolních Roztokách, zaměříme se na archeologii podél železniční trati…

Tento rok bude pozornost účastníků zaměřena především na archeologický výzkum, který probíhal podél železniční trati v Dolních Roztokách od roku 1980. Komentované prohlídky ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy začínají v 10:00, 14:00 a v 16:00.

Mezitím si návštěvníci budou moci prohlédnout komorní výstavu věnovanou výše zmíněnému archeologickému výzkumu. (Výstava probíhá od 17. října do 1. listopadu 2015 v Návštěvnickém centru Středočeského muzea.)

Co patrně víte:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o. v současnosti disponuje dvěma archeologickými sbírkovými fondy: První z nich se začal formovat od roku 1961,  kdy zahájilo činnost Okresní vlastivědné muzeum. Základ sbírky je tvořen především původními sběry zakladatelů muzea a jejich amatérskými spolupracovníky. Druhý sbírkový fond vznikl v roce 2001, kdy se zřizovatelem Středočeského muzea stal Středočeský kraj, trvá dodnes…

  • Nejstarší doklady o lidské činnosti v oblasti tzv. dolní Vltavy pocházejí z pozdní doby kamenné (zhruba před 6.000 lety), kdy byl mimo jiné osídlen i vrch Řivnáč západně od Roztok.
  • Zvláště bohaté nálezy z mnoha nalezišť na sever od Prahy pocházejí ze starší doby bronzové (před 3.500-4.000 lety). V prostoru nad Holým vrchem, na rozhraní roztockého, únětického a žalovského katastru, byly zhruba před 120 lety roztockým lékařem dr. Čeňkem Rýznerem nalezeny desítky pozůstatků kultury, později označené jako kultura únětická. Již tehdy tudy vedly staré obchodní stezky, jimiž proudil směnný obchod. Do prostoru budoucích středních Čech se dovážel jantar, zlato a zvláště měď, potřebná pro výrobu bronzových nástrojů...