Hollar – napříč generacemi – výstava k 105. výročí založení Sdružení českých grafiků umělců Hollar

Den vydání: 
Úterý, 1. Listopad 2022

TISKOVÁ ZPRÁVA, 1. 11. 2022

Hollar – napříč generacemi – výstava k 105. výročí založení Sdružení českých grafiků umělců Hollar

Výstavní projekt Hollar – napříč generacemi připravilo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy ve spolupráci se Sdružením českých grafiků umělců Hollar. U příležitosti 105. výročí založení tohoto uměleckého spolku představuje průřez dílem umělců, kteří byli a jsou svým působením se sdružením spjati. Na grafické práce výrazných osobností – zakladatelů stojících u zrodu Hollaru i několika dalších členů a nepřehlédnutelných postav české umělecké scény 1. poloviny 20. století (např. na díla F. Bílka, J. Šímy, M. Švabinského, J. Zrzavého nebo Z. Braunerové, J. Konůpka či H. Emingerové a F. Kupky) volně navazuje a reaguje necelá třicítka současných autorů a členů sdružení.

Výstava prezentuje rozsáhlý soubor grafických listů ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy i výběr z prací obsažených v kolekcích dalších institucí (Galerie umění Karlovy Vary, Památník národního písemnictví, GASK – Galerie Středočeského kraje nebo Galerie výtvarného umění v Ostravě), podobně jako zápůjčky soukromých vlastníků a členů Hollaru. Je tak nejen ukázkou rozmanité tvorby aktivních grafiků, ale zároveň je připomínkou díla osobností neodmyslitelně spjatých s počátky a činností sdružení, které se výrazně zasadilo o prosazování grafiky jako svébytného oboru výtvarného umění.

Projekt volně propojuje díla umělců, kteří se zasadili o vznik SČGU Hollar a těch usilujících i ve 21. století o to, aby byl institucí stále živou. Vlastní grafické listy doprovází rovněž výběr z archiválií, dobových časopisů nebo zvukové a filmové dokumenty umožňující alespoň částečně připomenout bohatou činnost jednoho z našich nejstarších uměleckých spolků, jenž se výrazně podílel na utváření moderní české kultury.

Výstava Hollar – napříč generacemi se koná od 4. listopadu 2022 do 19. března 2023 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 17 hod.

Kontakt: Markéta Urfusová, tel.: 774 836 463, e-mail: urfusova@muzeum-roztoky.cz
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, 252 63 Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz, otevřeno: středa – neděle 10 – 18 hod.

Galerie: 
Muzeum Roztoky