Slavnostní otevření archeologické expozice Archevita – Stopami věků

Den vydání: 
Úterý, 19. Duben 2022
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Tisková zpráva61 KB

V pátek 22. dubna 2022 od 14 hod. proběhne v Roztokách slavnostní otevření archeologické expozice  Archevita – Stopami věků

Mimořádná archeologická expozice, která návštěvníkům zprostředkuje ukázky pravěkých staveb oživených projekcemi každodenních situací, a svou kvalitou se řadí mezi projekty evropské úrovně. Slavnostní otevření se bude konat za přítomnosti hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové v pátek 22. dubna 2022 od 14 hod. Po oficiálním zahájení je připravena prohlídka expozice. Pro veřejnost bude expozice otevřena doprovodným programem.

Ke slavnostnímu zahájení je v pátek 22. dubna 2022 od 19 hod. připraven koncert Dana Bárty & Jaroslava Friedla a Václava „Noida“ Bárty s kapelou Bek Bek Klan. Jako bonus je pro návštěvníky koncertu otevřena možnost poprvé do archeologické expozice nahlédnout od 18 do 19 hod. Poměrně překvapivé obsazení koncertu je zapříčiněno účinkováním obou známých zpěváků přímo v expozici. Díky využití současných technologií se představiteli našich předků v různých etapách vývoje naší společnosti staly veřejně známé osobnosti. V mladší a pozdní době kamenné se tak návštěvníci potkají s Danem Bártou a v době bronzové s prací hrnčíře Václava „Noida“ Bárty.

Pro běžné návštěvníky se expozice Archevita – Stopami věků otevře o víkendu 23. – 24. dubna 2022 vždy od 10 do 18 hod. K zahájení je připravena 50 % sleva na vstupném a bohatý doprovodný program, ideální přímo pro zájemce o archeologii či rodiny s dětmi. Plánovány jsou workshopy vztahující se k dobově odpovídajícím možnostem řemeslné výroby, jako odlévání cínu, práce s nástroji, ale i mletí mouky a následné pečení placek a pro děti třeba šermování či lov jelena.

Vizí hlavní autorky celé koncepce Mgr. Jany Klementové, vedoucí archeologického oddělení, bylo od samého počátku vytvořit zcela moderní a nadčasovou expozici, která vstřícným a poutavým způsobem návštěvníkům představí regionální archeologii a současný pohled na její prezentaci. Svěží pojetí se promítá již do vstupní části, kdy ven z objektu vystupuje rekonstrukce neolitického domu, který se prolíná přímo do interiéru a příchozí plynule uvede do pravěku. V přízemí je v měřítku 1:1 postaveno několik typů obydlí z různých období pravěku, výrobních a pohřebních celků, vše doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi.

Na ochozové galerii jsou představeny sbírkové předměty, doplněné modelacemi hrobů včetně videomappingu u vybraných prezentací. Samotné archeologické sbírky muzea jsou tvořeny především nálezy z výzkumů pravěkých sídlišť a pohřebišť. Expozice je strukturována podle období a začíná v neolitu (mladší doba kamenná, 5 600–4 400 př. Kr.) a končí dobou okolo r. 1000 po Kr., tedy na sklonku raného středověku. Instalace je doplněna infokiosky s rozšířenou informační základnou, hravou linkou pro dětského návštěvníka a dětským koutkem.

Projekt získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, programové období 2014-2020, prioritní osa 3, SC 3.1, výzva č. 76 Muzea II: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a dále ze státního rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje. V roce 2018 bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace a byla zahájena stavba plánovaná na 4 roky. Náklady na výstavbu expozice se pohybují v řádu 80 mil. Kč.

web https://www.archevita.cz/
Facebook https://www.facebook.com/archevitamuseum
Instagram https://www.instagram.com/archevita_roztoky/

Vstupné: základní 160 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 400 Kč

Otevírací doba: pro veřejnost St–Ne 10:00–18:00, pro školy Po–Pá 8:00–15:00

Kontakt: Markéta Urfusová, tel.: 774 836 463, e-mail: urfusova@muzeum-roztoky.cz
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, 252 63 Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz, otevřeno: středa – neděle 10 – 18 hod.

Galerie: 
Archevita – Stopami věků