Česká vlajkaAnglická vlajka

Dnes je úterý 20. března 2018 | Dnes máme zavřeno

PUBLIKACE & CD

Sborníky

Středočeský vlastivědný sborník 34

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2016.
179 str. vč. obr. příloh.
Cena 199,- Kč

Studie
SKLENĚNÁ MOZAIKA: TRANSFORMACE HMOTY VE SVĚTLO - část 1 (Magdalena Kracík Štorkánová – Jana Fořtová Torňošová)
ČESKÁ EXPOZICE V PAŘÍŽI 1892 A ZDENKA BRAUNEROVÁ (Irena Štěpánová)
Z MINULOSTI NEJPRODUKTIVNĚJŠÍHO DOLU BŘEZOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU ve 20. století (Josef Velfl)
S PUŠKOU I HERBÁŘEM Životní osudy kladenského legionáře a botanika Josefa Šindeláře (Karel Drvola)
Archeologické výzkumy na území středočeského regionu v roce 2015
STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY (David Daněček - Eliška Kvěchová - Petr Nový - Barbora Vávrová)
MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH (Pavel Snítilý - Petr Válek)
PREGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK, p. o. (Alena Veselá)
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA, p. o. (Filip Krásný)
MUZEUM T. G. M. RAKOVNÍK, p. o. (Kateřina Blažková – Jana Bezáková – Dana Stolzová)
SYRAKUS, O. S. (Michal Pokorný - Petr Meduna - Rafael Janicki)
REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ, p. o. (Matěj Forst)
POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ SKLEPY V JESENICI, OKR. RAKOVNÍK (Michal Pokorný – Kateřina Blažková)
POLYKULTURNÍ ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA, BRANDÝS NAD LABEM, UL. ZÁPSKÁ (Pavel Hušták)
Zprávy a recenze
ŠATNÍK PANNY MARIE SVATOHORSKÉ (Klára Posekaná)
VÝMALBA INTERIÉRŮ ZÁMKU V ROZTOKÁCH – EXPOZICE ŽIVOT V LETOVISKU (Hana Hermanová)
MAURICE PELLÉ – ZDENKA BRAUNEROVÁ, cesty osudů mezi Čechami a Francií – destins croisés entre la Boheme et la France (Marcela Šášinková)
DVA VÝZNAMNÉ PŘÍRŮSTKY DO SBÍRKY SLÁDEČKOVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V KLADNĚ (Zdeněk Kuchyňka)
JIŘÍ PADEVĚT, KRVAVÉ FINÁLE: JARO 1945 V ČESKÝCH ZEMÍCH, PRAHA, ACADEMIA 2015 - recenze (Martin Dolejský)
Výběrová regionální bibliografie za rok 2015
Středočeský vlastivědný sborník 33

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2015.
183 str. vč. obr. příloh.
Cena 142,- Kč

Studie
Světové prvenství 1000 metrů hloubky Dolu Vojtěch (Josef Velfl)
Ozvěny dávných lesních výstřelů (Karel Drvola)
Výsadek skupiny Anthropoid v Nehvizdech (Martin Dolejský)
Stanislav Kulhánek - mistr drobné grafiky (Zdeněk Kuchyňka)
Pěkná hodinka, živá posvícenská tradice středních Čech (Vanda Jiříkovská)
Archeologické výzkumy na území středočeského regionu v roce 2014
STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY (David Daněček - Eliška Kvěchová - Petr Nový - Barbora Vávrová)
MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH (Pavel Snítilý - Petr Válek)
PUEBLO - ARCHEOLOGICKÁ SPOLEČNOST, O. P. S. (Pavel Hušták - Petr Mudra)
SYRAKUS, O. S. (Michal Pokorný - Rafael Janicki - Petr Meduna)
ČESKÁ SPOLEČNOST ARCHEOLOGICKÁ, O. P. S. (Ondřej Levínský - Michaela Selmi Wallisová)
Zprávy
Po nás potopa?...aneb jak udržet poslední zbytky lokální identity (Marcela Šášinková)
Ohlédnutí za výstavou tištěných betlémů (Ivana Kubečková)
Skanzen Mayrau ve studentských projektech (Tomáš Voldráb)
Výběrová regionální bibliografie za rok 2014
Středočeský vlastivědný sborník 32

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2014.
183 str. vč. obr. příloh.
Cena 142,- Kč

Studie
Martinicové a Žďárští – dva spřízněné rody Slánska a Kladenska
Černošice – rekreační lokalita Pražanů
Sto let parního těžního stroje dolu Anna v Příbrami – Březových Horách
Kladno – město autobusů
Zprávy
Revitalizace průmyslového areálu Nádražní čp. 23 v Roztokách u Prahy
Žampašský viadukt v materiálech Regionálního muzea v Jílovém u Prahy
Nové expozice na zámku v Roztokách otevřeny!
Archeologické výzkumy na území středočeského regionu v roce 2013
STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY
MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
PUEBLO – ARCHEOLOGICKÁ SPOLEČNOST, O. P. S.
PŘEHLED GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ ARÚ PRAHA PŘI ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMECH NA ÚZEMÍCH PRAHA-VÝCHOD A PRAHA-ZÁPAD
Výběrová regionální bibliografie za rok 2013
Středočeský vlastivědný sborník 31

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2013.
187 str. vč. obr. příloh.
Cena 50,- Kč

Studie
Mělník v době pruských válek - Jan Kilián
Poddanské městečko Kladno a jeho okolí v čase napoleonských válek (Karel Drvola)
200. výročí zaražení Ševčinského dolu a březohorský rudní revír (Josef Velfl)
Historie prvního tábora nucené práce v Československu TNP Kladno – Dříň 10. 12. 1948 – 15. 12. 1950 (František Bártík)
Archeologické výzkumy na území středočeského regionu v letech 2011 a 2012
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (David Daněček – Jana Klementová – Petr Nový – Kamil Smíšek)
Městské muzeum v Čelákovicích (Jaroslav Špaček – Pavel Snítilý)
Archeologické výzkumy na Příbramsku (Rastislav Korený – Veronika Machačová – Michal Pokorný)
Archeologické výzkumy Společnosti Archeocentrum, institut pro archeologii a památkovou péči středních Čech, o. p. s. (Josef Hložek)
Nález halštatského náramku z Přemyšlení (okres Praha-východ) (Andrea Němcová)
Záchranné archeologické výzkumy v areálu měst Mělníka a Mšena v letech 2011–2012 (Petr Meduna – Alena Veselá – Alexandra Bernardová – Jan Novák)
Zprávy a recenze
MARŠÁLEK, Zdenko – HOFMAN, Petr. Dunkerque 1944–1945. Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii. Edice Paměť války. Čechoslováci 1939–1945. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 576 stran (Josef Velfl)
ČECHURA, Martin. Zaniklé kostely Čech. Praha: Nakladatelství Libri 2012, 344 stran (Lubomír Procházka)
Kladenské muzeum dosáhlo významného úspěchu (Zdeněk Kuchyňka)
Výběrová regionální bibliografie za rok 2012
Středočeský vlastivědný sborník 30

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2012.
211 str. vč. obr. příloh.
Cena 50,- Kč

Středočeský vlastivědný sborník 29

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2011.
207 str. vč. obr. příloh.
Cena 50,- Kč

Středočeský vlastivědný sborník 28

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2010.
199 str. vč. obr. příloh.
Cena 50,- Kč

Středočeský vlastivědný sborník 27

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2009.
199 str. vč. obr. příloh.
Cena 50,- Kč

Středočeský vlastivědný sborník 26

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2008.
215 str. vč. obr. příloh.
Cena 50,- Kč

Středočeský vlastivědný sborník 25

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2007.
190 str. vč. obr. příloh.
Cena 50,- Kč

Středočeský vlastivědný sborník 24

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2006.
184 str. vč. obr. příloh.
Cena VYPRODÁNO,- Kč

Středočeský vlastivědný sborník 23

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2005.
207 str. vč. obr. příloh.
Cena VYPRODÁNO,- Kč

Středočeský vlastivědný sborník 22

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2004.
212 str. vč. obr. příloh.
Cena VYPRODÁNO,- Kč

Středočeský vlastivědný sborník 21

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2003.
255 str. vč. obr. příloh.
Cena VYPRODÁNO,- Kč

Muzeum a současnost, řada přírodovědná

Vydává Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy od roku 1986.
ISSN 0862-2035
Cena DOČASNĚ VYPRODÁNO

Na začátek stránky

Monografie, katalogy

Kateřina Blažková, Michaela Caranová, Jan Frolík, Václav Liška, Josef Matiášek, Jan Vlček
Hrací karty v archeologických nálezech Vladislavského sálu

Vydalo: Academia Economia, s. r. o. 2017, Zlín.
93 stran. Publikace byla vydána ve vazbě na Projekt Araka 2017 se záštitou Ministerstva kultury ČR a stejnojmenné výstavy realizované za finanční podpory Středočeského kraje.
Cena 220,- Kč

Ivana Kubečková, Luboš Kafka
Lidové podmalby na skle ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

Vydalo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2017.
135 stran, německé a anglické resumé včetně seznamu exponátů. Katalog vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy u příležitosti 60. výročí jeho založení s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, s podporou Středočeského kraje a podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076.
Cena 200,- Kč

Odborný katalog muzejní kolekce podmaleb na skle, rozčleněný do několika kapitol, jež postihují historický vývoj malby na skle, techniku podmalby a podmínky výroby, a zejména charakterizují produkční oblasti, z kterých obrázky na skle pocházejí. Katalog je vydán jako průvodce stejnojmenné výstavy (k vidění v Malé výstavní síni od 11. 8. do 29. 10. 2017).
Marcela Šášinková, Jan Růžička
Maurice Pellé - Zdenka Braunerová, cesty osudů mezi Čechami a Francií

Vydalo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2015.
31 stran. Vydáno za finanční podpory Středočeského kraje.
Cena 98,- Kč

Publikace je koncipována jako průvodce stejnojmenné výstavy (k vidění v Galerii/Kabinetu od 23. 10. 2015 do 28. 3. 2016). Nechybí bohatá fotografická dokumentace.
Hana Hermanová, Jana Klementová, Ivana Kubečková, Matouš Semerád, Věra Slavíková, Marcela Šášinková, Miloslav Vlk
Zámek Roztoky

Vydalo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2014.
103 stran. Vydáno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Cena 55,- Kč

Publikace je věnována historii přeměny tvrze ze 13. století v zámek. Současnost představuje prostřednictvím nových dlouhodobých expozic: Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce a Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt. Nechybí bohatá fotografická dokumentace.
Marcela Šášinková (ed.)
Zdenka Braunerová aneb (ne)obyčejný život malířky

Vydalo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2013.
93 stran. Vydáno se Salónem Zdenky Braunerové.
Cena VYPRODÁNO,- Kč

Populárně naučná publikace čtenářům přiblíží osobnost české malířky nejen z hlediska profesní kariéry, ale v souvislostech každodenního života ženy umělkyně na konci 19. a počátku 20. století. Byl shromážděn výběr z korespondence malířky Zdenky Braunerové (1858-1934), uložený v řadě státních institucí v České. Vybrané citace, vztahující se k vývoji tvorby umělkyně, jsou ilustrovány jejím výtvarným dílem, které je uchováno ve sbírce výtvarného umění ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Čtenář se populární formou seznámí s částí muzejní sbírky a s archivními dokumenty deponovanými i v dalších státních kulturních institucích.
Ivana Kubečková, Marcela Šášinková
Skleněné Vánoce

Vydalo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2010.
Katalog k výstavě. 39 str. vč. obr. příloh.
Cena 50,- Kč

Neodmyslitelnou součástí Vánoc je již více než sto let vonící stromek se zářícími svíčkami, jejichž odlesky na skleněných ozdobách umocňují slavnostní a trochu tajemnou atmosféru svatvečera, spojenou s oslavou narození Spasitele i mnoha očekáváními. Vánoční shon skončil, dárky jsou pečlivě připravené, rodina shromážděna ke společné večeři ve více či méně tradičním duchu...
Martin Šámal (ed.)
Deníky Zdenky Braunerové 1873–1878

Vydalo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2007.
175 str. vč. obr. příloh.
Cena VYPRODÁNO,- Kč

Edice deníků malířky a grafičky Zdenky Braunerové (1858 – 1934) navazuje na již vydanou edici deníku z italské cesty. Je významným a jedinečným pramenem pro studium běžného života mladé dívky, nadějné malířky, z vyšší pražské měšťanské vrstvy ve druhé polovině 19. století. Popisuje všední život určité sociální skupiny, společenské a kulturní události, návštěvy světových evropských výstav apod. V deníku se objevuje především pražské a roztocké prostředí, ale autorka se nevyhýbá popisům výstavních expozic v nejrůznějších evropských pavilonech (Vídeň). Edice je opatřena ediční poznámkou, pečlivě připravenými rejstříky a obohacena malířčinými kresbami a dobovými ilustracemi.
Miloslav Vlk, Marcela Šášinková
Ateliér Zdenky Braunerové v Roztokách

Vydalo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2006.
Dvojjazyčný text (Č-A). 51 str. vč. obr. příloh.
Cena 55,- Kč

Publikace je věnována historii vzniku budovy malířského ateliéru, jež si umělkyně nechala postavit v letech 1903–1904 podle vlastního návrhu. Současně je průvodcem expozicí instalované v rekonstruovaném objektu a připomínající původního prostředí, ve kterém Zdenka Braunerová tvořila a které se stalo za jejího života místem setkání významných osobností české i evropské kultury. Doplněno bohatou barevnou obrazovou dokumentací.
Miloslav Vlk
Zdenka Braunerová (1858–1934)

Vydalo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2004.
Dvojjazyčný text (Č-A). Vydáno za podpory AMG a Českého výboru ICOM. 35 str. vč. obr. příloh.
Cena 55,- Kč

Publikace stručnou formou mapuje životní osudy a tvorbu známé umělkyně, jejíž život byl úzce spjat s Roztoky a jejíž umělecký odkaz a předměty vztahující se k její osobnosti patří mezi základní sbírkové fondy Středočeského muzea. Členění kapitol: Pouť za uměním, Umělecký odkaz, Osobnost a její význam, Zdenka Braunerová ve sbírkách Středočeského muzea. Doplněno barevnou obrazovou a fotografickou dokumentací z fondů muzea. Druhé, upravené vydání publikace z r. 1994.
Václav Hrabánek, Martin Herda
Historie a stavební vývoj zámku Roztoky u Prahy

Vydalo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2004.
Dvojjazyčný text (Č-A). 35 str. vč. obr. příloh.
Cena VYPRODÁNO,- Kč

Historie lokality a stavební vývoj objektu ( původní gotické vodní tvrze přestavěné v 16. a 18. století do současné podoby), který je od roku 1957 sídlem dnešní Středočeského muzea. Doplněno barevnou obrazovou, fotografickou a kresebnou dokumentací. Druhé, upravené vydání publikace z r. 1990.
Martin Šámal (ed.)
Cestovní deník Zdenky Braunerové 1883

Vydalo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2003.
119 str. vč. obr. příloh.
Cena 160,- Kč

Do dnešní doby se dochovalo pět deníků Zdenky Braunerové, které zachycují rané a dosud málo prozkoumané období jejího života (uloženy ve Státním archivu Praha-západ). Tato edice je věnována poslednímu, pátému deníku, ve kterém umělkyně popisuje svou cestu po Itálii v r. 1883. Publikace je doplněna výběrem kreseb (uložených ve sbírkách SM v Roztokách a NG v Praze) z míst, jimiž procházela.
(ed.)
Roztoky a muzeum dětskýma očima

Vydalo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2003.
Vydáno za podpory nadace Open Society Fund Praha. 68 str. vč. obr. příloh.
Cena 30,- Kč

Publikace vznikla v rámci stejnojmenného projektu v programu Brána muzea otevřená. Spolupracovalo na něm Středočeské muzeum a sdružení Roztoč za podpory nadace Open Society Fund Praha. Knížka je určena dětským i dospělým čtenářům, obsahuje kapitoly: Roztoky, Levý Hradec a Žalov, Muzeum, Zdenka Braunerová, Čeněk Rýzner, Tajemství, Malý pomocník. Zakoupením této knížky současně přispějete na obnovu školní zahrady, kterou si děti v rámci projektu samy navrhly.

Na začátek stránky

CD-ROM

Elektronické publikace (na požádání poskytneme na vašem flashdisku či jiném médiu za manipulační poplatek 50,-Kč)

Miloslav Vlk
Proměny ornamentu

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2009.

Malá encyklopedie ornamentiky, doplněná heslářem s vysvětlením hlavních pojmů ornamentů a ornamentálních motivů.
Ivana Kubečková, Aleš Hůlka
Proměny středočeského venkova III.

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2008.

Akvarely B. Poláka v konfrontaci s fotodokumentací muzea (Kralupsko - Mělnicko). Katalog výstavy.
Ivana Kubečková, Aleš Hůlka
Proměny středočeského venkova II.

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2007.

Akvarely B. Poláka v konfrontaci s fotodokumentací muzea (Kladensko - Slánsko). Katalog výstavy.
Filip Suchomel
Japonsko Joe Hlouchy – kolekce japonských fotografií ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2006.

Dvojjazyčná publikace (Č-A). Doprovodná publikace k výstavě.
Marcela Šášinková, Alice Zemanová
Historické vánoční ozdoby

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2006.

Jednou v roce na Vánoce II. Katalog výstavy.
Miloslav Vlk, Marcela Šášinková
Zdenka Braunerová (1858–1934) Ateliér (historie - stavba - expozice)

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2005.

Publikace vydaná u příležitosti otevření stálé expozice umělkyně.
Ivana Kubečková, Aleš Hůlka
Proměny středočeského venkova I.

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2005.

Akvarely B. Poláka v konfrontaci s fotodokumentací muzea (Roztoky a okolí). Katalog výstavy.

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Příspěvková organizace
Středočeského kraje

Zámek 1
252 63 Roztoky
GPS 50.158066N, 14.397617E
datová schránka xw76538
+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna

pokladna@muzeum-roztoky.cz
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 00069850
DIČ: CZ00069850

Otevírací doba

CELOROČNĚ středa až neděle 10 – 18 hodin

Začátky zámeckých prohlídek s průvodcem v každou celou hodinu: Vrchnostenská správa panství - v sudou, Život v letovisku - v lichou



UPOZORNĚNÍ: KONZERVAČNÍ OZAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ JE PLNĚ V PROVOZU!


Vstupné expozice

Dospělí — 50,- Kč Děti — 30,- Kč
Rodinné — 130,- Kč

Vstupné výstavy

Dospělí — 30/20,- Kč Děti — 20/15,- Kč
Rodinné — 80/50,- Kč

Pro pejskaře: Do venkovních prostor muzea je možný vstup se psem pouze na vodítku a s náhubkem. Vstup se psem do expozic a výstav nebude umožněn.

Kudy k nám

Autobusem — linka 340, linka 350
Vlakem — linka S4, linka S41
Pěšky, na kole, autem — mapa
Přívozem Klecánky — info